Sök

Filtrera på innehållstyp

Din sökning gav 4262 träffar

 • Sverige har fem nationella minoritetsspråk. Som region har vi enligt lag ett ansvar att skydda och främja språken. Vi ska också ge de nationella minoriteterna möjlighet

  Sida
 • Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regional utveckling Kultur Det här gör Region Stockholm (teckenspråk) Vi ansvarar för att du som bor i Stockholms län ska få den

  Sida
 • Waxholms Ångfartygs AB (Waxholmsbolaget) driver kollektivtrafik på vatten i Stockholms skärgård. Bolaget grundades 1869. Med omkring 60 fartyg trafikerar Waxholmsbolaget

  Sida
 • Tobiasregistret AB är det svenska registret för givare av blodstamceller. Det fungerar som en länk mellan patienter och givare i hela världen. Tobiasregistret startades

  Sida
 • Tiohundra AB ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som är ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Sammanslagningen av sjukvård och

  Sida
 • Södertälje sjukhus AB är ett akutsjukhus som bedriver basal specialistvård inom både akut och planerad vård. Södertälje sjukhus erbjuder vård inom internmedicin, kirurgi,

  Sida
 • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (Aisab) arbetar med ambulanssjukvård och transport av avlidna i Stockholms län. Aisab har i uppdrag att bedriva ambulanssjukvård,

  Sida
 • Vill du få med din dansföreställning i Region Stockholms kulturkatalog? Med vårt subventionsstöd når du ut till arrangörer i Stockholms län.

  Sida
 • Sök stöd för projekt eller verksamhet inom dans Du som arbetar professionellt med dans i Stockholms län har möjlighet att söka kulturnämndens Verksamhetsstöd eller

  Sida
 • Du som arbetar professionellt med musik i Stockholms län har möjlighet att söka kulturnämndens Verksamhetsstöd eller Projektstöd. Subventionsstöd barn och unga kan du söka

  Sida
 • Bransch- och nätverksträffar Vill du träffa andra yrkesverksamma koreografer, dansare och danskompanier? Region Stockholm arrangerar träffar där du kan utbyta

  Sida
 • Är du yrkesverksam musiker inom Stockholms län? Välkommen till våra nätverksträffar och inspirationsdagar. Inspirations- och utbudsdagar Varje vår och höst arrangerar vi

  Sida
 • Vad är ett musikresidens? Region Stockholms musikresidens är ett fördjupat samarbete där du som musiker tillsammans med kommunens invånare skapar eller vidareutvecklar

  Sida
 • Få med din produktion i Kulturkatalogen Vill du ha med din musikproduktion i Region Stockholms kulturkatalog? Den blir subventionerad med 50 procent och du når ut till

  Sida
 • Storstockholms Lokaltrafik (SL) är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. Via SL förvaltar Region Stockholm vissa

  Sida
 • Danderyds Sjukhus AB är ett akutsjukhus som bedriver specialiserad akut och planerad sjukvård, huvudsakligen inom Region Stockholms norra delar. Utöver akutsjukvård har

  Sida
 • Film Stockholm AB är Stockholms filmfond. Bolaget ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad. Film Stockholm AB, som startade 2021, är en

  Sida
 • Folktandvården Stockholm län AB erbjuder allmäntandvård och specialisttandvård till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Bolaget bedriver även forskning och utbildning.

  Sida
 • Landstingshuset i Stockholm AB (Lisab) är Region Stockholms moderbolag för våra egenägda bolag inom främst hälso- och sjukvården. Lisab är moderbolag i en koncern som

  Sida
 • Locum AB förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter och erbjuder sjukvården och invånarna i Stockholms län attraktiva och hållbara

  Sida

Populärt på Regionstockholm.se