Sök

Filtrera på innehållstyp

Din sökning gav 4262 träffar

 • Det globala Stockholm Rapporten "Det globala Stockholm - en kartläggning av multinationella företag med huvudkontor i Norden och Stockholmsregionen" undersöker placeringen

  Sida
 • Rapporten "Analys av besöksnäringen" är en nulägesanalys som publicerades före pandemin som stöd i det framtida arbetet för en hållbar utveckling och växande näring i

  Sida
 • Regionalt livsmedelskluster i Stockholmsregionen Rapporten är en kartläggning av intresse och behov av att bilda ett regionalt livsmedelskluster i Stockholmsregionen.

  Sida
 • Förstudie. Säsongsförlängning i skärgården Förstudien undersöker möjligheterna att förlänga säsongen i Stockholms skärgård med en månad. Studien lyfter fram goda exempel,

  Sida
 • Statistik för landsbygd och skärgård i Stockholms län

  Sida
 • Slutanvändning energi per invånare Diagrammet visar slutanvändning av energi totalt, mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal kommuninvånare. Statistiken visar

  Sida
 • Personbilar efter drivmedel Diagrammet visar utvecklingen dels av antalet personbilar i trafik, dels antalet nyregistrerade personbilar för olika drivmedelskategorier

  Sida
 • Utsläpp av växthusgaser per sektor Utsläppen presenteras på läns- och kommunnivå, uppdelade i nio huvudsektorer. Varje huvudsektor är indelad i undersektorer för att ge

  Sida
 • Kräver årlig minskning med 12%  Under 2022 tog Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholms län fram en koldioxidbudget som visar att utsläppen i Stockholmsregionen

  Sida
 • Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län tar regelbundet fram en koldioxidbudget för Stockholms län.

  Sida
 • Sida
 • Rapporter och statistik om klimat- och energiläget i Stockholmsregionen.

  Sida
 • Hur tillgängligt är Stockholm med flyg? Stockholmsregionens tillgänglighet 2023 Samband mellan markanvändning och resande i den regionala stadskärnan Arlanda–Märsta Hur

  Sida
 • Potentialstudie: Cykla till jobbet på 30 minuter Digital trafikinformation för cykel Trafiksignalstudie Region Stockholm genomförde en potentialstudie under 2019 för att

  Sida
 • En gång per år presenterar Region Stockholm ett cykelbokslut som beskriver genomförandet av den regionala cykelplanen. Det här visar cykelbokslutet 2023: Hittills är 25

  Sida
 • Cykel Cykelbokslut, kunskapsunderlag och rapporter på temat cykling.

  Sida
 • Hushållens tillgång till godtagbar bostadssituation Rapporten bidrar till att öka kunskapen om hur hushållens boendesituation i regionen ser ut och har tagits fram av

  Sida
 • Drygt 71 000 personer studerar vid 26 lärosäten i åtta av regionens kommuner. Rapporten ger en samlad bedömning av studenternas bostadsbehov utifrån ett stort antal

  Sida
 • Flyttstudien viktig del i den regionala utvecklingen Det är första gången Region Stockholm genomför en flyttstudie som utöver statistik också inkluderar enkätsvar. Alla

  Sida
 • Befolkningsutveckling Diagrammet visar statistik över länets och kommunernas befolkningsutveckling, samt hur olika komponenter har påverkat befolkningsutvecklingen.

  Sida

Populärt på Regionstockholm.se