Sök

Filtrera på innehållstyp

Din sökning gav 4262 träffar

 • Planer, strategier och remisser Rapporter, statistik och analys Påverkan på nationell och internationell nivå Uppföljning Stöd och bidrag Samarbeten och nätverk För att

  Sida
 • Ekerökilen domineras av ett levande kulturlandskap med stora gårdar, medeltida kyrkor och kungliga slott. Här finns även flera artrika naturreservat och fina

  Sida
 • Region Stockholm har tagit fram en serie kunskapsunderlag som beskriver länets grönområden och värde, med fokus på de gröna kilarna.

  Sida
 • Så ser tryggheten ut i Stockholmsregionen 2021 presenterade Trygghetskommissionen rapporten En trygg Stockholmsregion som tagits fram på uppdrag av Region Stockholm. I

  Sida
 • Åtta trender som påverkar Stockholmsregionen Viktigt underlag i den nya regionala utvecklingsplanen En ny typ av globalisering Ökad protektionism, handelshinder och

  Sida
 • Tekniska försörjningssystem som till exempel avfallshantering, dricksvattenförsörjning och energidistribution är viktiga områden för utvecklingen i hela regionen.

  Sida
 • Här kan du följa hur Stockholmsregionen utvecklas jämfört med målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050. Statistiken visar regionens utveckling i

  Sida
 • Ett urval av de områden rapporten tar upp: Sysselsättning Förvärvsfrekvensen för de som bor i Stockholms län var under år 2018 något högre än riksgenomsnittet. Inom länet

  Sida
 • Sex nyckelfrågor I årets uppföljning identifieras sex nyckelfrågor som Stockholmsregionens aktörer behöver fokusera på för att nå de regionala målen och fortsätta att

  Sida
 • Fem identifierade fokusområden Fem nyckelområden står i fokus för det gemensamma satsningarna i Stockholms län under de kommande åren: Främja bostadstillgången för olika

  Sida
 • Rapporten beskriver hur Stockholmsregionen utvecklades 2023 i förhållande till målen i den regionala utvecklingsplanen, Rufs 2050. Rör vi oss i rätt riktning och har vi

  Sida
 • Läget i Stockholmsregionen är en rapport där vi årligen följer upp hur regionen utvecklas i förhållande till målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). Du kan

  Sida
 • Statistik om de åtta regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen: Arlanda-Märsta, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Täby centrum-Arninge, Kungens

  Sida
 • Rapporten är en fördjupning kring tillverkningsindustrin och en del av en kommande näringslivsanalys för Stockholms län. Tillsammans är de underlag till den regionala

  Sida
 • Bruttoregionalprodukt Diagrammet visar BRP i köpkraftsstandard (PPS) vilket tar bort skillnader i prisnivåer mellan olika länder. Beräkningar per invånare gör det möjligt

  Sida
 • Stockholmsregionen svarar för en femtedel av Sveriges varuexport och för hälften av tjänsteexporten -totalt 30 procent av landets export. Vilka är våra främsta styrkor

  Sida
 • Kunskapsintensiva sektorer Diagrammet visar anställda i kunskapsintensiva sektorer efter bransch, både som andel av förvärvsarbetande och som antalet anställda, för ett

  Sida
 • Rapporterna har tagits fram inom ramen för samarbetet Fordonsdalen Stockholm, för att ta reda på hur länets små- och medelstora företag respektive IT- och telekomsektor

  Sida
 • Sverige är idag ett av världens största exportländer, med en export av varor och tjänster på över 1 miljard dollar per år. Stockholms län svarar för ungefär en fjärdedel

  Sida
 • Rapporten "Digitaliseringens tid" beskriver digitaliseringen i länets småföretag under Covid 19-pandemin. Syftet är att utveckla, koordinera och leverera insatser som

  Sida

Populärt på Regionstockholm.se