Pressbilder

Bilder för nedladdning på regionråd, ledning och specialister/tjänstepersoner. 

  • Pressbilder får användas fritt för redaktionella ändamål, men får inte ändras utan Region Stockholms tillstånd och inte användas på ett sätt som kan vara kränkande för upphovsmannen.
  • Pressbilder får inte användas kommersiellt.
  • Uppge alltid fotografens namn och Region Stockholm vid publicering. 

Till Region Stockholms bildbank för pressbilder

  • Senast granskad: 17 maj 2024