Budget 2023: Tillgängligheten till psykiatrisk vård för unga ska förbättras

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tillgängligheten till psykiatrisk vård för unga ska förbättras. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december.

Köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, behöver minska. En särskild satsning på 200 miljoner kronor görs på detta område under mandatperioden. Fokus ska vara på att förbättra arbetsmiljön och öka bemanningen. Detta för att kunna ge vård till fler barn och unga i behov av utredning och behandling. Målet är att successivt införa en förstärkt vårdgaranti som garanterar en vecka till första besök och 30 dagar till påbörjad behandling.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan