Nyheter

 • Du som är 65 eller äldre kan nu välja covid-19-vaccin

  Folkhälsomyndigheten kommer att upphöra med distribution av covid-19-vaccin från AstraZeneca till landets regioner. Invånare i Stockholms län, födda 1956 eller tidigare, kan nu välja mellan Astra eller mRNA-vaccin (Pfizer/Biontech och Moderna). Vilket mRNA-vaccin man kommer att få kan däremot inte väljas, dessa två vaccin är likvärdiga.

  Hälso- och sjukvård
 • Avsiktsförklaring om placering av EU-myndighet i Stockholm

  Europeiska kommissionen kommer i höst att lägga fram ett förslag om att inrätta Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA), i syfte att avhjälpa de brister i EU:s gemensamma hantering av gränsöverskridande hälsokriser som blottats under covid-19-pandemin. Region Stockholm har under kommissionens samrådsförfarande uttryckt sitt stöd till inrättandet av myndigheten, som regionen anser skulle stärka EU:s gemensamma hantering av framtida hälsorelaterade hot.

  Organisation och styrningHälso- och sjukvård
 • Nu kan alla vuxna i Stockholms län boka vaccination mot covid-19

  Fredagen den 9 juli öppnar vaccinationsbokningen för alla vuxna i Region Stockholm, alltså personer som fyllt 18 år. Vaccination mot covid-19 bokas via appen Alltid Öppet, eller den kompletterande telefontjänsten, och sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu kan personer födda 1991 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

  Idag, tisdagen den 29 juni, öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1991 eller tidigare. För att boka vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms månadsrapport per maj 2021

  Resultatet för Region Stockholm för perioden januari till maj 2021 uppgick till -1 332 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse för perioden med 241 miljoner kronor. Detta är en försämring jämfört med resultatet per april, då utfallet var 134 miljoner kronor högre än budget.

  Ekonomi och budget
 • En strategi för en världsledande Life Science-region

  Den nationella Life science-strategin har som mål att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Regionens strategi utgör en viktig del i att förverkliga detta mål och knyter an till det nationella arbetet. 

  Forskning och innovation
 • Nu kan personer födda 1981 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

  Idag, torsdagen den 3 juni, öppnar bokningen för personer födda 1981 eller tidigare. För att boka vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm passerar en miljon givna vaccindoser mot covid-19

  Region Stockholm har nu passerat en miljon givna vaccindoser mot covid-19 samtidigt som över 40 procent av den vuxna befolkningen vaccinerats med minst en vaccindos. Region Stockholm vaccinerar just nu i fas 4 och personer som är födda 1976 och tidigare. Nästa åldersintervall är personer födda 1981 och tidigare.

  Hälso- och sjukvård
 • Personer födda 1971 med riskfaktorer kan boka vaccination på vaccinationsmottagning

  Personer i medicinska riskgrupper – alltså fas 3 – vaccineras på vårdcentral eller akutsjukhus. För den som är i riskgrupp och väntar på sin vaccination och är född 1971 eller tidigare, finns nu möjlighet att boka vaccination på en vaccinationsmottagning. Den som får tid på vaccinationsmottagning ska då också avboka sin tid på vårdcentral eller akutsjukhus.

  Hälso- och sjukvård
 • Mobila vaccinationsenheter för bokning på plats öppnar i närtid

  Vaccinationen mot covid-19 går snabbt framåt och 83,5 procent av gruppen 65-plus har vaccinerats med en första dos. Att få en hög vaccinationsgrad i länets alla delar är viktigt för att kunna trycka ned smittan och för att minska risken för lokala utbrott framöver. Därför kommer Region Stockholm införa mobila vaccinationsenheter utan krav på förbokning och med flerspråkiga informatörer på plats i kommuner och stadsdelar med lägre vaccinationsgrad

  Hälso- och sjukvård
 • Utlämning av förbokade hemtest på apotek – startar på fem apotek 4 maj

  Från och med tisdag 4 maj kan invånare i länet med symtom på covid-19 boka ett provtagnings-set för egenprovtagning som ett friskt ombud sedan kan hämta på ett apotek. Efter provtagning i hemmet lämnas setet till samma apotek och provsvar kommer inom 1-2 dygn till de personliga sidorna på 1177. Från 11 maj finns möjligheten på 16 apotek spridda över hela länet med en total utlämningskapacitet på 10 500 hemtester per vecka. 

  Hälso- och sjukvård
 • Informationshubbar hjälper till med bokning i områden med lägre vaccinationstäckning

  Vaccinationen mot covid-19 går snabbt framåt och 78,6 procent av gruppen 65-plus har vaccinerats med en första dos. Samtidigt har ett antal kommuner och stadsdelar – exempelvis Rinkeby-Kista, Botkyrka och Södertälje – cirka tio procent lägre vaccinationsgrad än regionsnittet för gruppen 65-plus. Därför genomförs och planeras nu för ytterligare insatser i dessa områden, exempelvis fler hälsoinformatörer och nya informationshubbar.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm inleder vaccinering i fas 3

  Nästan en vecka före tidplan inleder Region Stockholm vaccineringen i fas 3. Med start idag den 21 april kan personer födda 1961 och tidigare – med eller utan riskfaktorer – samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer och som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna boka tid för vaccination mot covid-19. Personer födda 1961 eller tidigare – med eller utan riskfaktorer – ska vaccinera sig på en vaccinationsmottagning medan övriga riskgrupper kontaktas av sin vårdgivare.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny global klimatfärdplan för hälso- och sjukvården

  Hälso- och sjukvården måste agera samlat på de utmaningar klimatkrisen för med sig - på så väl nationell som global nivå. Det behöver ske genom förebyggande arbete och beredskap för ett förändrat klimat som även bidrar till jämlikare hälsa. Det är budskapet i den nya globala klimatfärdplan som släpptes den 14 april. 

  Hälso- och sjukvård
 • God tillgång på vaccin – Region Stockholm öppnar för 70-plus på vaccinationsmottagningarna

  Med start torsdagen den 8 april kan de som är 70-plus boka tid för vaccination på någon av länets fyra vaccinationsmottagningar. Med start denna vecka skickas också ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 för personer 70 år och äldre i Region Stockholm. När brevet nått mottagaren så kan man även kontakta sin husläkarmottagning för vaccinering. 

  Hälso- och sjukvård
 • Susanne Bayard ny IT-direktör för Region Stockholm

  Regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp har utsett Susanne Bayard till ny IT-direktör för Region Stockholm. Hon kommer senast från motsvarande tjänst i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

  Organisation och styrning