Nyheter

 • Region Stockholm öppnar mobila vaccinbussar för första dosen i Botkyrka och Södertälje

  Den här veckan öppnar Region Stockholm två mobila vaccinbussar i länet – en i Botkyrka och en i Södertälje. Bussen i Botkyrka öppnade den 25 maj och bussen i Södertälje öppnar den 29 maj. Mottagningarna som vaccinerar första dosen har tillsammans kapacitet för cirka 2 000 vaccinationer i veckan. Det behövs inte någon förbokning utan invånare i rätt ålder, just nu 45-plus, kan komma till bussen, fylla i en hälsodeklaration, registrera sig och därefter bli vaccinerad.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm utökar vaccinationerna av personer som lever i social utsatthet

  I slutet av april inledde Region Stockholm vaccineringen av personer som kan ha svårt att följa smittskyddsrekommendationer och skydda sig själva. Nu inleds nästa steg, och den här veckan startar ett mobilt team som ska vaccinera personer som lever i hemlöshet och annan utsatthet. Det är en uppsökande verksamhet som sker genom att vaccinationsteamet besöker olika stöd- och frivilligorganisationer.

  Hälso- och sjukvård
 • Regional särskild sjukvårdsledning går över till stabsläge

  Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) har den 21 maj beslutat att gå över till stabsläge, efter att ha varit i förstärkningsläge. Samtidigt pågår arbetet fortsatt intensivt i Region Stockholm med att säkerställa vårdkapaciteten under pandemin, genomföra vaccinering och med insatser för att minska smittspridningen.

  Hälso- och sjukvård
 • Dosintervall för vacciner mot covid-19 – det här gäller

  De tre godkända vaccinen mot covid-19 har olika tidsintervall mellan den första och andra vaccindosen. För Pfizer/Biontech och Moderna rekommenderas just nu sex veckor och för Astra Zeneca nio till tolv veckor. Men det är inte farligt om den andra dosen tas någon vecka efter rekommenderat intervall. Den första dosen skyddar mot svår sjukdom och sjukhusvård och den andra dosen hjälper till att befästa immunsvaret.

  Hälso- och sjukvård
 • Förlängda regionala rekommendationer i Stockholms län

  Regionens smittskyddsläkare bedömer det som fortsatt nödvändigt att som tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd förlänga de särskilda rekommendationer Region Stockholm utfärdade den 23 februari. Dessa rekommendationer uppdaterades i beslut 30 april och började gälla den 3 maj och förlängs nu till den 13 juni 2021. Denna bedömning grundar sig liksom tidigare på det stora antalet covid-19 fall i regionen och att behovet av sjukhusvård såväl som intensivvård fortfarande är mycket högt.

  Hälso- och sjukvård
 • Personer födda 1971 med riskfaktorer kan boka vaccination på vaccinationsmottagning

  Personer i medicinska riskgrupper – alltså fas 3 – vaccineras på vårdcentral eller akutsjukhus. För den som är i riskgrupp och väntar på sin vaccination och är född 1971 eller tidigare, finns nu möjlighet att boka vaccination på en vaccinationsmottagning. Den som får tid på vaccinationsmottagning ska då också avboka sin tid på vårdcentral eller akutsjukhus.

  Hälso- och sjukvård
 • Mobila vaccinationsenheter för bokning på plats öppnar i närtid

  Vaccinationen mot covid-19 går snabbt framåt och 83,5 procent av gruppen 65-plus har vaccinerats med en första dos. Att få en hög vaccinationsgrad i länets alla delar är viktigt för att kunna trycka ned smittan och för att minska risken för lokala utbrott framöver. Därför kommer Region Stockholm införa mobila vaccinationsenheter utan krav på förbokning och med flerspråkiga informatörer på plats i kommuner och stadsdelar med lägre vaccinationsgrad

  Hälso- och sjukvård
 • Sms-påminnelser om att boka dos 2 skickas ut successivt

  Från och med nu skickas påminnelser via sms till personer som bokat sin första vaccindos mot covid-19 i appen Alltid öppet. Sms:et skickas till mottagaren cirka en till två veckor innan det är dags att boka den andra vaccindosen.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu kan personer födda 1971 eller tidigare boka vaccinationstid

  Idag, måndagen 10 maj, öppnar bokningen för personer födda 1971 eller tidigare. För att boka vaccination via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets 15 vaccinationsmottagningar.

  Hälso- och sjukvård
 • Undvik krock mellan vaccin mot covid-19 och andra vaccinationer

  Vaccin mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) och covid-19 ska inte tas för nära varandra. Anledningen är att det är viktigt att kunna observera eventuella biverkningar och koppla dem till rätt vaccin, förklarar chefläkare Elda Sparrelid.

  Hälso- och sjukvård
 • Onsdagen den 5 maj inledde Region Stockholm vaccinationen av allmänheten

  Onsdagen 5 maj, inleder Region Stockholm vaccinationen av allmänheten. I ett första steg öppnar bokningen för personer födda 1966 eller tidigare, och för att boka vaccination via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets 14 vaccinationsmottagningar. Fas 4 av vaccinationen mot covid-19 har därmed inletts i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Årsredovisning 2020: Positivt resultat efter ett krävande år av pandemi

  År 2020 präglades helt av pandemin som fick djupgående effekter för invånarna i Stockholms län och för verksamheterna i Region Stockholm. Regionen kan trots påfrestningarna presentera ett positivt resultat som kommer att kunna användas för att möta de ekonomiska utmaningarna framåt. Det framgår av Region Stockholms årsredovisning för 2020 som beslutats av regionfullmäktige.

  Ekonomi och budget
 • Utlämning av förbokade hemtest på apotek – startar på fem apotek 4 maj

  Från och med tisdag 4 maj kan invånare i länet med symtom på covid-19 boka ett provtagnings-set för egenprovtagning som ett friskt ombud sedan kan hämta på ett apotek. Efter provtagning i hemmet lämnas setet till samma apotek och provsvar kommer inom 1-2 dygn till de personliga sidorna på 1177. Från 11 maj finns möjligheten på 16 apotek spridda över hela länet med en total utlämningskapacitet på 10 500 hemtester per vecka. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm planerar ytterligare en vaccinationsmottagning i Södertälje – startar i slutet av maj

  Region Stockholm avser att starta ytterligare en vaccinationsenhet mot covid-19 i Södertälje med start i slutet av maj. Enheten planeras att drivas av Scanias husläkarmottagning och ska ligga i anslutning till företagets område i Södertälje. Enheten ska vaccinera befolkningen i Södertälje, som kommer att vara den största gruppen som vaccineras, men också anställda på företaget.

  Hälso- och sjukvård
 • 32 innovationsprojekt har beviljats medel ur Innovationsfonden

  Trots rådande utmaningar inom många av Region Stockholms verksamheter är det ett stort intresse för att ansöka till Innovationsfonden och det är fortsatt hög kvalitet på ansökningarna. Nu har 32 enheter beviljats medel ur Innovationsfonden för utveckling av nya metoder, processer och produkter, ofta kopplat till digitalisering.

  Forskning och innovation
 • Enormt intresse för Odla 1 kvadratmeter lin

  Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter. Så var uppmaningen för invånare i länet när hemslöjdskonsulenterna uppmanade till intresseanmälan för att få en odlingspåse hemskickad. Det kommer säker ett par hundratal för ett så stort län som vårt, gissade Charlotte Hellsten Husman vid Region Stockholm. Över 1.200 fröpåsar skickades ut!

  Kultur