Nyheter

 • Region Stockholm behåller sitt starka kreditbetyg

  Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och A-1+ på kort sikt. Det meddelade det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's den 29 september.

  Organisation och styrning
 • Invigning av Hagaplan 30 september

  Hagaplan är Stockholms nya torg i Hagastaden. Det ligger vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Välkommen till en festlig invigningsdag med tal från representanter från Solna stad, Region Stockholm och Stockholms stad, samt invigning av en ny konstnärlig gestaltning.

  KulturOffentlig konst
 • Resultat efter årets första åtta månader

  Resultatet per augusti uppgår till -359 miljoner kronor, ett överskott jämfört med budget på 1 901 miljoner kronor. Detta förklaras bland annat av högre samlade skatteintäkter, men även lägre verksamhetskostnader för regionstyrelsen, koncernfinansiering, kollektivtrafiken och fastighetsförvaltningen. I resultatet ingår -3 700 miljoner kronor som avser inflationseffekten i pensionsskulden.

  Organisation och styrning
 • Nytt samarbetsavtal med Gotland om katastrofmedicinsk beredskap

  Region Stockholm och Region Gotland bildar tillsammans sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland. Sjukvårdsregionen har ett övergripande samverkansavtal med flera underavtal. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om att ingå ett nytt underavtal om kris- och katastrofmedicinsk beredskap samt civilt försvar. Det nya underavtalet omfattar samverkan både före, under och efter en särskild händelse. 

  Hälso- och sjukvård
 • Årets innovation och årets bästa implementering utsedda

  Ett skonsamt sätt att ta reda på om patienter riskerar högt tryck i hjärnan vid skada eller sjukdom blir Årets innovation. Till Årets implementering utses arbetet att skapa en tryggare miljö på barnakuten.

  Forskning och innovation
 • K-märkt restauranger och caféer nominerad till Stora Turismpriset 2023

  K-märkt AB är Stockholms läns nominering till Stora Turismpriset i samverkan mellan Region Stockholm och Visit Stockholm. K-märkt utvecklar ständigt verksamheten för en hållbar och innovativ restaurangupplevelse som inspirerar och engagerar leverantörer, företag, medarbetare och gäster att göra egna förändringar för att leva ett mer hållbart liv.

  Regional utveckling
 • Patientnämnden i Stockholm – en av Europas bästa arbetsplatser

  Patientnämndens förvaltning i Stockholm har utsetts till Europas tredje bästa arbetsplats enligt Great Place to Work©. Tävlingen avgjordes i veckan i Luxemburg och patientnämnden kom till finalen efter att i mars utsetts till Sveriges bästa arbetsplats i klassen små organisationer.

  Organisation och styrning
 • Towa Jexmark ny VD för vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje

  Styrelsen för vårdbolaget Tiohundra har beslutat att tillsätta Towa Jexmark som ny verkställande direktör. Hon kommer närmast från en roll som innovationschef inom Ramsay Santé och har lång erfarenhet som chef inom vården, de senaste åren med fokus innovation och digitalisering.

  Organisation och styrningHälso- och sjukvård
 • Vården i Region Stockholm under sommaren 2023

  Det har varit en jämförelsevis god och hanterbar situation inom hälso- och sjukvården under sommaren. Den låga smittspridningen av covid-19 som inneburit färre patienter och lägre sjukfrånvaro bland medarbetarna har bidragit till det.

  Hälso- och sjukvård
 • Nystart för arbetet om gång- och cykelbron mellan Slussen och Gamla stan

  Stockholms stad och Region Stockholm har idag fattat beslut om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att skapa förutsättningar för att gång- och cykelbron vid Slussen ska kunna byggas utan risk för tunnelbanans trafiksäkerhet. Samtidigt avbryter staden den planerade provpålningen och den juridiska processen avslutas. Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken under kommande helg uteblir.

  Kollektivtrafik
 • ”Drakar" spetsade nya besökserbjudanden i Gustavsbergs hamn

  Region Stockholm jobbar aktivt med att stärka attraktionskraften för besöksnäringen i länet. Inom projektet Besökskraft Stockholmsregionen har regionen i samverkan med Värmdö kommun sammanfört besöksnäringsaktörer som vill utveckla sina erbjudanden och stärka kulturmiljön kring Gustavsbergs hamn i Värmdö kommun. På måndagen, 18 september, fick aktörerna, i stil med TV-programmet Draknästet, chansen att presentera sina affärsidéer för en rutinerad jury.

  Regional utveckling
 • Psykisk ohälsa vanligt bland åldersgruppen 85 år och äldre

  Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre i Stockholms län. Flest självmord i länet begås av män över 85 år. Det visar en ny rapport från Region Stockholm som ger en bred bild av folkhälsan hos den allra äldsta i befolkningen.

  Hälso- och sjukvård
 • Erik Lagersten ny direktör för säkerhet och beredskap

  Nu är det klart att Erik Lagersten tillträder som direktör för säkerhet och beredskap i Region Stockholm. Detta är en ny befattning inom regionledningskontoret som inrättats med anledning av beredskaps- och säkerhetsfrågornas ökade strategiska betydelse.

  Organisation och styrning
 • Film Stockholms samproduktion utsedd till svensk Oscarskandidat

  Filmen Paradiset brinner är en av tre kandidater som kan bli Sveriges bidrag till en Oscar för Bästa internationella film. Paradiset brinner är samproducerad av den regionala filmfonden Film Stockholm AB och får världspremiär på Venedigs filmfestival.

  Kultur
 • Stor ökning av andelen äldre visar ny befolkningsprognos

  Befolkningen i Stockholms län beräknas öka med omkring 188 000 personer eller cirka 8 procent fram till 2032. Andelen personer i befolkningen som är 80 år och äldre väntas öka med drygt 50 procent. Det visar Region Stockholms nya befolkningsprognos.

  Regional utveckling
 • Fall av mässling i Stockholms län

  I Stockholms län har några fall av mässling upptäckts de senaste veckorna. Sverige har ett gott skydd mot mässling i befolkningen, men det är viktigt att se över sitt vaccinationsskydd. 

  Hälso- och sjukvård
 • Så ska regionens prehospitala vård utvecklas

  Nu tas flera steg för att skapa en mer sammanhållen och effektiv organisation för den prehospitala vården i länet. En successiv övergång till att driva all vägburen ambulanssjukvård och jour- och akutläkarbilsverksamhet inom ramen för regionägd verksamhet samt att psykiatriambulansen finns tillgänglig dygnet runt är exempel på åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om under tisdagen.

  Hälso- och sjukvård
 • Kraftig minskning av kostnaderna för inhyrd bemanning i Region Stockholm

  Region Stockholm vill prioritera satsningar på egna medarbetare och investera i arbetsmiljön i hälso- och sjukvården. Från och med mars 2023 har andelen inhyrd bemanning kraftigt reducerats i regionen. Kostnaderna för den inhyrda bemanningen har därmed minskat med ungefär 32 procent mellan mars- juli 2023, motsvarande 162 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Minskningen av den inhyrda bemanningen i Region Stockholm kommer att fortsätta under hösten.

  Hälso- och sjukvård
 • Tätare samarbete i förlossningsvården i sommar

  På sommaren föds ofta många barn samtidigt som vårdens medarbetare har sina sommarledigheter. För att kunna ta emot alla blivande sommarmammor har de sju förlossningsklinikerna i Stockholms län arbetat tätare tillsammans. Det har gjort sommarens förlossningsvård mer stabil och förutsägbar, även de dagar då många barn föddes samtidigt.

  Hälso- och sjukvård