• Helgarbeten vid Solvalla och Bällsta

  Både vid påfartsrampen vid Sundbybergskopplet/Bällstavägen och på Solvallabron sker arbeten under 1 maj. 

  Projekt inom lokalbana-spårvagn
 • Region Stockholms hållbarhetsbokslut 2023

  Region Stockholms hållbarhetsarbete ligger i framkant. Det visar hållbarhetsbokslutet för 2023. Bland annat har utsläpp av växthusgaser minskat med 20 procent sedan 2019 och regionens styrning integrerar hållbarhetsaspekter bättre. 

  Hållbarhet
 • Helgarbeten i Slussen

  Region Stockholm/SL arbetar helgen 26-28 april i den stängda tunnelbaneentrén på Ryssgården. Det är delar av det gamla betonggolvet som ska tas bort. 

  Projekt inom tunnelbana
 • Myndighetsdialog med Länsstyrelsen Stockholm

  Den 17 april hölls en digital myndighetsdialog med Länsstyrelsen Stockholm. Region Stockholm var på plats och presenterade samrådsförslaget för en ny regional utvecklingsplan.

  RUFS - regional utvecklingsplan
 • Vårdförbundets blockad inledd

  Vårdförbundets blockad mot övertid, mertid och nyanställningar inleddes 25 april klockan 16.00. I Region Stockholm samordnas resurserna för att möta patienternas behov av vård. 

  Hälso- och sjukvård
 • Ökad bredbandstäckning i glesbygdskommuner

  Region Stockholm har i snitt den högsta bredbandstäckningen i landet jämfört med andra regioner, men har legat sämre till när det gäller täckning i glesbygdskommuner. Nu visar nya siffror på en klar förbättring under 2023. 

  HållbarhetRegional utveckling
 • Region Stockholms årsredovisning 2023

  Region Stockholm redovisar ett resultat på -1011 miljoner kronor 2023, vilket är 2 445 miljoner kronor bättre än budget. Det framgår av Region Stockholms årsredovisning 2023 som har beslutats i regionfullmäktige.

  Ekonomi och budget
 • Nätverksmöte samhällsbyggnadschefer 12 april

  Den 12 april träffade vi nätverket för länets kommunala samhällsbyggnadschefer. Under mötet fick deltagarna information och möjlighet att ställa frågor om den nya regionala utvecklingsplanen som nu är ute på remiss fram tills den 30 september. 

  RUFS - regional utvecklingsplan
 • Svetsarbeten i Slussen

  Region Stockholm/SL bygger om entrén till Slussens tunnelbanestation för att passa framtidens resande. Just nu pågår svetsarbeten för de nya hissarna. 

  KollektivtrafikProjekt inom bussProjekt inom tunnelbana
 • Forskning med bananflugor ger ny kunskap om blodcancer

  I ett forskningsprojekt, som delvis har finansierats med Region Stockholms projektmedel, studerar professor Mattias Mannervik bananflugor för att förstå hur gener kontrolleras. Forskningen har gett kunskap som kan bidra till behandling av blodcancer.

  Forskning och innovation
 • Utlysning av projektmedel i samarbete med SU

  Nu öppnar utlysningen för forskningsmedel inom samarbetet mellan Region Stockholm och Stockholms universitet. Årets utlysning för medel är öppen mellan 19 april och 21 augusti. Pengarna ska användas under 2025. 

  Forskning och innovation
 • Flest nya mediciner mot cancer visar Årsberättelse läkemedel 2023

  Fler bland 65+ vaccinerade sig mot influensa och de flesta nya läkemedel som introducerades är mot cancer. Fler antibiotikarecept hämtades ut – men fortfarande färre än 2019. Det är några exempel ur Region Stockholms årsberättelse för läkemedel.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny strategi för ökad fysisk aktivitet och idrott i Stockholms län

  Region Stockholm har tagit fram en Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi för Stockholmsregionen. Strategin ska bidra till bättre folkhälsa, starkare samhällsgemenskap och att stärka Stockholmsregionens attraktivitet. 

  Regional utvecklingKultur
 • Handlingsplan för fast läkarkontakt på vårdcentral beslutad

  Socialstyrelsens mål för fast läkarkontakt inom primärvården är 1100 patienter i snitt per färdig specialistläkare. Nu har primärvårdsnämnden beslutat om en handlingsplan för att målet ska kunna nås.

  Hälso- och sjukvård