• Klart med vd för Film Stockholm AB

  Vd för Film Stockholm AB blir Kristina Colliander. Hon kommer närmast från Svenska Filminstitutet där hon är chef för avdelningen Filmstöd. Kristina har en gedigen och mångårig chefserfarenhet från olika delar av film och TV-sektorn. Kristina börjar sitt uppdrag den 2 augusti.

  KulturOrganisation och styrning
 • Glad hemmapåsk önskar Region Stockholm

  Fira påsken hemma i år. Då minskar du risken att själv bli smittad och att smitta andra. Det är budskapet i Region Stockholms påskkampanj.

  Hälso- och sjukvård
 • Hur kan Stockholmsregionen utvecklas i spåren av Covid?

  Företrädare från regionen, kommuner, myndigheter, näringslivet och civilsamhället samlas idag på ett webbinarium lett av tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Gustav Hemming och landshövding Sven-Erik Österberg för att tillsammans ta krafttag som stärker Stockholmsregionens förutsättningar efter pandemin.

  Regional utveckling
 • Personalmottagningar ställs om för att vaccinera både 80-plus och 75-plus

  Region Stockholm ställer om fyra vaccinationsmottagningar som tidigare vaccinerat personal till att vaccinera både 80-plus och 75-plus. Med en bättre vaccintillgång efter förra veckans vaccinpaus kan också 75-plus-gruppen nu erbjudas möjlighet att boka tid. Antalet tider är begränsade och bokning sker med appen Alltid Öppet via 1177.se. Inom kort kommer hela 75-plus gruppen att få hem ett brev med även andra möjligheter att boka tid än via appen.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm återupptar vaccinering med Astra Zenecas vaccin – ökar kapaciteten för de äldsta

  Region Stockholm återupptar vaccineringen med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 efter att Folkhälsomyndigheten lämnat besked om att fortsatt rekommendera vaccinet till målgruppen 65 år och äldre. Vårdgivarna i regionen fortsätter vaccinationerna enligt plan i fas 1 och fas 2. Samtidigt öppnar fler vaccinationsmottagningar för att öka takten ytterligare.

  Hälso- och sjukvård
 • Avtalen med tre vårdcentraler sägs upp omedelbart

  Region Stockholm säger upp vårdavtalen för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård för Riddarens vårdcentral i Kista, Riddarens vårdcentral i Märsta samt Riddarens vårdcentral i Tyresö. Uppdragen för dessa verksamheter sägs upp omedelbart och ska vara helt avslutade senast 30 april 2021.

  Hälso- och sjukvård
 • Egenbeställd antikroppstestning för covid-19 upphör i Region Stockholm

  Folkhälsomyndigheten bedömer att storskalig antikroppsprovtagning har ett begränsat värde för personer som vill veta om de har utvecklat antikroppar mot covid-19 och regeringen har fattat beslut att inte finansiera den provtagningen från och med 31 mars.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny vaccinationsstrategi för allmänhetens vaccination

  Förberedelserna för vaccineringen av allmänheten tar nu nästa steg. På grund av minskade vaccinleveranser har Region Stockholm tagit fram en ny vaccinationsstrategi för att ha hög flexibilitet och effektivitet. Avsikten är att skapa ett utbud av vaccinatörer, som kan öka eller minska verksamheten beroende på antal doser som faktiskt anländer till Stockholms län. Då doserna blir betydligt färre än vad som utlovats kan inte allt för många vaccinatörer delta, då blir det för få doser per vårdgivare. Samtidigt ska vaccinatörerna ha en god spridning över hela länet.

  Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsomyndigheten pausar vaccinering med Astra Zeneca – inväntar besked från Europeiska läkemedelsmyndigheten

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa vaccineringar med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Beslutet är en försiktighetsåtgärd och gäller till dess att Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och Läkemedelsverket utrett rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

  Hälso- och sjukvård
 • Nya avtal säkrar SL-trafiken under pandemin

  SL har under coronapandemin fortsatt att köra så mycket bussar och tåg som det bara går, men många avtal är inte anpassade för det läge som nu råder där till exempel färre än vanligt bör resa med varje fordon. Trafiknämnden har den 9 mars beslutat om nya tilläggsavtal för buss- och lokalbanetrafiken.

  Kollektivtrafik
 • Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2022

  Att ta fram tidtabeller för kollektivtrafiken i Stockholm är en årlig process där både kommuner och intressegrupper får tycka till under arbetets gång. I början av december 2021 börjar de nya tidtabellerna att gälla.

  Kollektivtrafik
 • Susanne Bayard ny IT-direktör för Region Stockholm

  Regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp har utsett Susanne Bayard till ny IT-direktör för Region Stockholm. Hon kommer senast från motsvarande tjänst i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

  Organisation och styrning
 • Utökad drop-in-provtagning covid-19 på 15 platser i länet

  I januari inledde Region Stockholm ett försök med en mobil prov-tagningsenhet där invånare med symtom på covid-19 i Tensta, Rinkeby och Tensta erbjöds drop-in-provtagning covid-19. Pilotförsöket har fungerat bra och nu utökas drop-in-provtagningen från en till fem enheter som erbjuder drop-in-provtagning på femton utvalda platser i länet. Preliminärt startdatum för de fyra nya enheterna är tisdag den 16 mars.

  Hälso- och sjukvård
 • Så ska vaccineringen av transplanterade och dialyspatienter genomföras

  Enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning ingår grupperna transplanterade och dialyspatienter i fas 2, som Region Stockholm just nu vaccinerar i. Nu är det klart att Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyd sjukhus ska ansvara för huvuddelen av dessa patienter.

  Hälso- och sjukvård