• Sommarrapport om läget i vården

  Region Stockholm publicerar varje vecka en sommarrapport om läget i vården som publiceras på torsdagar. Det här är den fjärde rapporten för sommaren 2024. 

  Hälso- och sjukvård
 • Lyckad konstsatsning på mottagningar inom Beroendecentrum Stockholm

  Alla invånare har rätt att ta del av kultur – även de som vistas inom vård och omsorg. Forskning visar att kultur kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet. Därför ska kulturen vara integrerad i Beroendecentrum Stockholms verksamhet.

  Kultur och hälsaOffentlig konstHälso- och sjukvård
 • Tornedalingarnas dag firas den 15 juli

  Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. Den 15 juli hissar Region Stockholm Meänflaku, tornedalingarnas flagga, utanför landstingshuset för att uppmärksamma tornedalingarnas dag.

  HållbarhetKulturStöd
 • Nu är sommarens arbeten på Söderströmsbron klara

  De planerade arbetena på Söderströmsbron är nu färdiga. Sommarens arbeten gick som planerat och tunnelbanetrafiken går som vanligt mellan Slussen och Gamla stan igen.

  KollektivtrafikProjekt inom tunnelbana
 • Rörelse och poesi sprider glädje inom heldygnsvården

  På BUP heldygnsvårdsenhet 2 har ”Rörelse och poesi”, ett sätt för patienter och vårdnadshavare att uttrycka sig genom poesi och dans genomförts återkommande under hösten. 

  Kultur och hälsaHälso- och sjukvård
 • Sommarrapport om läget i vården

  Region Stockholm publicerar varje vecka en sommarrapport om läget i vården som publiceras på torsdagar. Det här är den tredje rapporten för sommaren 2024. 

  Hälso- och sjukvård
 • Se konst på sju stationer

  Visste du att vi växlar konst i tunnelbanan i Stockholm med 13 utställningar per år? Samtida konstnärer har skapat utställningar för dig som reser i kollektivtrafiken utmed röda och gröna linjen. Missa heller inte den fasta konsten utmed Blå linjen.

  KulturKollektivtrafik
 • SL häver avtalet med entreprenören Gülermak

  Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

  Projekt inom lokalbana-spårvagnKollektivtrafik
 • Sommarrapport om läget i vården

  Region Stockholm publicerar varje vecka en sommarrapport om läget i vården som publiceras på torsdagar. Det här är den andra rapporten för sommaren 2024. 

  Hälso- och sjukvård
 • Kommentar och fakta kring Mandoklinikerna och ätstörningsvården

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inledde den 26 juni förberedelser för det fall vårdgivaren Mandolean skulle göra allvar av sitt hot att avsluta vården av ett stort antal patienter med ätstörningsproblematik. 

  Hälso- och sjukvård
 • Närstudie av ett ansikte i sommarens Konstväxling

  Videokonstprogrammet för 2023-2024 avslutas med ett av den ikoniske filmaren Harun Farockis (1944-2014) mer ovanliga verk, ”Make-Up” från 1973. Nästa program startar i oktober 2024.

  Offentlig konstKultur
 • Strejken är över

  SKR, Sobona och Vårdförbundet har accepterat medlarnas bud om ett nytt avtal. Därmed är strejken och blockaden gällande mertid, övertid och nyanställningar över i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Fortsatt ökning av barn och unga med adhd och autismdiagnoser

  Under det senaste decenniet har antalet neuropsykiatriska utredningar ökat stadigt, och diagnoserna adhd och autism har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar i Stockholms län. Trenden fortsätter, visar en ny rapport.

  Hälso- och sjukvård
 • Fler sjuka i kikhosta

  Kikhosta har ökat i Stockholmsregionen under våren och fortsätter att öka i juni. Fler barn har blivit svårt sjuka och behövt sjukhusvård. 

  Hälso- och sjukvård
 • Sommarrapport om läget i vården

  Region Stockholm publicerar torsdagar från och med den 27 juni en sommarrapport om läget i vården. Det här är den första rapporten för sommaren 2024.

  Hälso- och sjukvård
 • Kvinnors upplevelse av förlossning utvecklas positivt

  Andelen kvinnor som känner sig trygga under förlossningen har ökat något i Stockholms län, liksom kvinnornas upplevelse av att ha fått det stöd från personalen de behöver. Det framgår av SKR:s årliga graviditetsenkät för 2023.

  Hälso- och sjukvård