Nyheter

 • Ny möjlighet söka projektmedel för hållbar utveckling

  Från 3 juni till 31 augusti kan den som har en spännande projektidé kring hållbar utveckling söka pengar för sin idé hos Region Stockholm. 16,5 miljoner kronor ska delas ut under årets andra ansökningsperiod. 

  HållbarhetRegional utveckling
 • Liten befolkningsökning första kvartalet 2024

  Den 31 mars 2024 var folkmängden i Stockholms län 2 455 171 personer. Det är en ökning med 350 personer under årets första kvartal. Under samma period i fjol ökade befolkningen med 4 872 personer.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Dialogmöte med Värmdö kommun

  Representanter från Värmdö kommuns olika förvaltningar samlades nyligen för ett dialogmöte med Region Stockholm. På agendan stod diskussion och presentation av förslaget till en ny regional utvecklingsplan som är ute på remiss till den 30 september.

  RUFS - regional utvecklingsplan
 • Ökad framtidstro hos näringslivet trots fler konkurser

  Antalet konkurser fortsatte öka första kvartalet 2024, samtidigt konstateras ett bättre stämningsläge bland företagen. Det visar Region Stockholms senaste rapport om läget i Stockholmsregionen.

  HållbarhetRegional utveckling
 • Myndighetsdialog med Länsstyrelsen Stockholm

  Den 17 april hölls en digital myndighetsdialog med Länsstyrelsen Stockholm. Region Stockholm var på plats och presenterade samrådsförslaget för en ny regional utvecklingsplan.

  RUFS - regional utvecklingsplan
 • Ökad bredbandstäckning i glesbygdskommuner

  Region Stockholm har i snitt den högsta bredbandstäckningen i landet jämfört med andra regioner, men har legat sämre till när det gäller täckning i glesbygdskommuner. Nu visar nya siffror på en klar förbättring under 2023. 

  HållbarhetRegional utveckling
 • Nätverksmöte samhällsbyggnadschefer 12 april

  Den 12 april träffade vi nätverket för länets kommunala samhällsbyggnadschefer. Under mötet fick deltagarna information och möjlighet att ställa frågor om den nya regionala utvecklingsplanen som nu är ute på remiss fram tills den 30 september. 

  RUFS - regional utvecklingsplan
 • Ny strategi för ökad fysisk aktivitet och idrott i Stockholms län

  Region Stockholm har tagit fram en Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi för Stockholmsregionen. Strategin ska bidra till bättre folkhälsa, starkare samhällsgemenskap och att stärka Stockholmsregionens attraktivitet. 

  Regional utvecklingKultur
 • Samrådsförslag till ny regional utvecklingsplan ute på remiss

  Nu kan aktörer i länet tycka till om hur Stockholmsregionen ska utformas i framtiden. Ett samrådsförslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen skickas ut på remiss perioden 10 april till 30 september 2024. 

  RUFS - regional utvecklingsplanRegional utveckling
 • Södertörnskommunernas nätverksträff

  Den 14 mars deltog representanter från Region Stockholm på Södertörnskommunernas nätverksträff och presenterade samrådsförslaget för ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 

  RUFS - regional utvecklingsplan
 • Fjolåret tufft för Stockholmsregionen visar ny rapport

  Minskat bostadsbyggande, rekordhögt antal konkurser och färre som reser kollektivt efter pandemin. 2023 var på många sätt ett tufft år för Stockholmsregionen, men det finns ljusglimtar.

  Regional utveckling
 • Svagaste folkökningen i länet på 18 år

  Stockholms läns befolkning ökade med 14 794 personer under 2023 till totalt 2 454 821 i slutet av året. En ökning med 0,6 procent. Procentuellt hade bara Uppsala och Västerbotten en högre folkökningstakt, ändå är det den svagaste ökningen på 18 år.

  Regional utvecklingHållbarhet
 • Hitta ditt framtida jobb på mässan Bazaren

  Den 22–23 februari kan den som vill stärka sin position på arbetsmarknaden besöka Stockholm Waterfront Congress Centre. Då är det nämligen dags för Bazaren, Sveriges största jobb- och utbildningsmässa som varje år lockar drygt 12 000 besökare.

  Regional utveckling
 • Flest antal konkurser i Stockholms län sen 90-talet

  2023 var ett tufft år för många svenska företag. Totalt gick 3106 företag i konkurs i Stockholms län under fjolåret, vilket är den högsta siffran sedan 1997. Det visar Region Stockholms nya rapport Läget i Stockholms län.

  Regional utveckling
 • Yrkes-SM 2026 till Stockholm

  Nu står det klart att Yrkes-SM 2026 kommer till Stockholm. Mästerskapet där ungdomar inom ett 50-tal yrken kommer att tävla mot varandra under tre dagar.

  Regional utveckling