• Sommarrapport om läget i vården

  Region Stockholm publicerar varje vecka en sommarrapport om läget i vården som publiceras på torsdagar. Det här är den fjärde rapporten för sommaren 2024. 

  Hälso- och sjukvård
 • Lyckad konstsatsning på mottagningar inom Beroendecentrum Stockholm

  Alla invånare har rätt att ta del av kultur – även de som vistas inom vård och omsorg. Forskning visar att kultur kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet. Därför ska kulturen vara integrerad i Beroendecentrum Stockholms verksamhet.

  Kultur och hälsaOffentlig konstHälso- och sjukvård
 • Rörelse och poesi sprider glädje inom heldygnsvården

  På BUP heldygnsvårdsenhet 2 har ”Rörelse och poesi”, ett sätt för patienter och vårdnadshavare att uttrycka sig genom poesi och dans genomförts återkommande under hösten. 

  Kultur och hälsaHälso- och sjukvård
 • Sommarrapport om läget i vården

  Region Stockholm publicerar varje vecka en sommarrapport om läget i vården som publiceras på torsdagar. Det här är den tredje rapporten för sommaren 2024. 

  Hälso- och sjukvård
 • Sommarrapport om läget i vården

  Region Stockholm publicerar varje vecka en sommarrapport om läget i vården som publiceras på torsdagar. Det här är den andra rapporten för sommaren 2024. 

  Hälso- och sjukvård
 • Kommentar och fakta kring Mandoklinikerna och ätstörningsvården

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inledde den 26 juni förberedelser för det fall vårdgivaren Mandolean skulle göra allvar av sitt hot att avsluta vården av ett stort antal patienter med ätstörningsproblematik. 

  Hälso- och sjukvård
 • Strejken är över

  SKR, Sobona och Vårdförbundet har accepterat medlarnas bud om ett nytt avtal. Därmed är strejken och blockaden gällande mertid, övertid och nyanställningar över i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Fortsatt ökning av barn och unga med adhd och autismdiagnoser

  Under det senaste decenniet har antalet neuropsykiatriska utredningar ökat stadigt, och diagnoserna adhd och autism har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar i Stockholms län. Trenden fortsätter, visar en ny rapport.

  Hälso- och sjukvård
 • Fler sjuka i kikhosta

  Kikhosta har ökat i Stockholmsregionen under våren och fortsätter att öka i juni. Fler barn har blivit svårt sjuka och behövt sjukhusvård. 

  Hälso- och sjukvård
 • Sommarrapport om läget i vården

  Region Stockholm publicerar torsdagar från och med den 27 juni en sommarrapport om läget i vården. Det här är den första rapporten för sommaren 2024.

  Hälso- och sjukvård
 • Kvinnors upplevelse av förlossning utvecklas positivt

  Andelen kvinnor som känner sig trygga under förlossningen har ökat något i Stockholms län, liksom kvinnornas upplevelse av att ha fått det stöd från personalen de behöver. Det framgår av SKR:s årliga graviditetsenkät för 2023.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm får undantag för att undvika samhällsfara

  Region Stockholm har varnat för att den strejk som Vårdförbundet inledde den 11 juni är samhällsfarlig. Efter förhandling får nu Region Stockholm fler undantag från strejken för att undvika samhällsfara.

  Hälso- och sjukvård
 • Viss vård för personer med rörelsenedsättning flyttas

  Vårdval intensivträning för personer med rörelsenedsättning avvecklas. Patienterna ska i stället få behandling inom bland annat primärvårdsrehabiliteringen. Syftet är att öka den geografiska jämlikheten och skapa kontinuitet för patienterna.

  Hälso- och sjukvård
 • Bidrag för att stärka folkhälsan i länet kan sökas för tre år

  Primärvårdsnämnden i Region Stockholm har beslutat om nya riktlinjer för bidrag till ideella organisationer. Syftet med de nya riktlinjerna är att göra det lättare för organisationer att planera sin verksamhet på lång sikt.

  Stöd, finansiering och priserHälso- och sjukvård
 • Vårdval specialiserad neurologi kvarstår

  Vårdval specialiserad neurologi bli kvar i sin nuvarande form. Samtidigt byggs neurologivården som bedrivs i egen regi ut. Fokus är att öka tillgängligheten. 

  Hälso- och sjukvård