Nyheter

 • Uppdatering gällande larm om gasutsläpp

  Vid larmet om gasutsläpp i Solna fredagen den 23:e februari fördes åtta personer till sjukhus. På lördagen den 24:e februari var två personer kvar för observation. Även de har nu lämnat sjukhuset. 

  Hälso- och sjukvård
 • Skärpta krav inom tandvård för barn och unga

  Primärvårdsnämnden har beslutat om skärpta krav inom tandvården för att motverka välfärdsbrottslighet. Den förebyggande tandvården stärks. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm säger upp avtal med Svea Vaccin

  Region Stockholm säger med omedelbar verkan upp avtal med Svea Vaccin då allvarliga brister i företagets hantering av vaccinering framkommit. 

  Hälso- och sjukvård
 • Klart för nästa steg i upphandlingen av S:t Görans sjukhus

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om upphandlingsdokument och anbudsinfordran. De leverantörer som kvalificerat sig till att lämna in anbud är välkomna att göra det inom anbudstiden som löper ut i maj.

  Hälso- och sjukvård
 • Så blir ätstörningsvården i Region Stockholm

  Stockholms centrum för ätstörningar kommer att kunna ta emot de patienter som nu vårdas på Mandometerkliniken och som fortsatt är i behov specialiserad ätstörningsvård. Psykiatriutskottet har nu fattat ett beslut som säkrar övertagandet av patienter.

  Hälso- och sjukvård
 • Bra betyg till vårdcentraler i Region Stockholm

  Vårdcentralerna i Region Stockholm får bra betyg i 2023 års nationella patientenkät. Ungefär 80 procent av de tillfrågade har haft en bra helhetsupplevelse i vården. 

  Hälso- och sjukvård
 • Gyllene Äpplets pristagare 2023

  Ett samarbetsinriktat och närvarande ledarskap i en växande verksamhet i förändring, samt utveckling av kunskap när det gäller vård av svårt sjuka barn. Det är två insatser som nu belönas med 2023 års Gyllene Äpple.

  Hälso- och sjukvård
 • Förenklad styrning föreslås för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård

  För att förenkla styrningen av den vård som drivs i Region Stockholms regi och för att stärka samverkan mellan akutsjukhusen föreslår Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet flera förändringar. De akutsjukhus som idag är aktiebolag föreslås i stället bli förvaltningar under en ny nämnd. Även bolaget Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) föreslås bli förvaltning, men med en senarelagd tidplan. Omställningen från bolag till förvaltning innebär förenklingar och ökad tydlighet i styrningen. Ärendet kommer att behandlas av regionstyrelsen den 20 februari.

  Hälso- och sjukvård
 • Nära till hjälp vid förlossningsrädsla

  Alla blivande mammor i Stockholms län med måttlig förlossningsrädsla kan få stödsamtal på en barnmorskemottagning. Det är ett sätt att erbjuda hjälp nära den gravida. Hittills har över 120 samtalsbarnmorskor utbildats. 

  Hälso- och sjukvård
 • 8-punktsprogrammet har ökat bemanningen i förlossningsvården

  Det regionala programmet för bättre arbetsmiljö i förlossningsvården, 8-punktsprogrammet, har nu utvärderats. Sedan programmet startades har antalet barnmorskor ökat i Stockholms län med cirka 10 procent, samtidigt som antalet födslar har minskat.

  Hälso- och sjukvård
 • Karouk Said ny verkställande direktör för Södersjukhuset

  Styrelsen för Södersjukhuset AB har idag beslutat att tillsätta Karouk Said som verkställande direktör. Han kommer närmast från rollen som biträdande sjukhusdirektör och produktionsdirektör på Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala.

  Hälso- och sjukvård
 • Läget i vården årsskiftet 2023/2024

  Läget på akutsjukhusen har vid årsskiftet 2023/2024 varit ansträngt men hanterbart. Trettonhelgen blev bättre för sjukvården än befarat och överlag har läget i vården varit mer gynnsamt än förra året. 

  Hälso- och sjukvård
 • Så blir den nya prehospitala läkartjänsten

  Nu samlar Region Stockholm akutläkarbilen, jourläkarbilen samt den prehospitala bakjouren hos Ambulanssjukvården i StorStockholm AB (AISAB). Dessutom ska läkare omfördelas från en vägburen akutbilsenhet till att bemanna en av ambulanshelikoptrarna.

  Hälso- och sjukvård
 • Karolinska Universitetssjukhuset får ny sjukhusdirektör

  Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset, har beslutat att lämna sin tjänst. Patrik Rossi, biträdande sjukhusdirektör och chef för Tema Cancer, föreslås som t f sjukhusdirektör från 4 mars under rekryteringen av ny direktör.

  Hälso- och sjukvård
 • Läget i vården vecka 3

  Antalet som vårdas med covid-19 minskar på länets sjukhus. Även influensa och RS-virus fortsätter nedåt. I delar av vården är läget fortsatt ansträngt men hanterbart.

  Hälso- och sjukvård
 • Regionen föreslås ta över 1177 på telefon i egen regi

  Region Stockholm föreslås ta över 1177 på telefon i egen regi. Det föreslås ske genom att regionen förvärvar verksamheten från den nuvarande leverantören Medhelp sjukvårdsrådgivning AB till en värdering av bolaget om 67 miljoner kronor.

  Hälso- och sjukvård
 • Läget i vården vecka 2

  Situationen på akutsjukhusen har generellt sett förbättrats när det gäller virussjukdomar som covid-19, influensa och RS och överlag är läget i vården mindre ansträngt. 

  Hälso- och sjukvård