Region Stockholm får regeringsuppdrag att öppna nationell stödlinje för psykisk ohälsa

Region Stockholm har fått i uppdrag av regeringen att öppna en nationell stödlinje för psykisk ohälsa och suicidprevention. Stödlinjen ska erbjuda anonymt stöd via nätet och telefon dygnet runt för personer som mår dåligt och deras anhöriga. 

Stödlinjen öppnar i december och kommer att bemannas av exempelvis sjuksköterskor, psykologer och socionomer. Utöver möjligheten till samtal och skriftliga meddelanden med professionella rådgivare kommer det även finnas självhjälpsmaterial på webbplatsen.

Syftet med stödet är att verka hälsofrämjande och förebyggande likväl som stödjande i akut kris.

– Den här stödlinjen ska vara en pusselbit mellan det viktiga stöd som ges av civilsamhället och hälso- och sjukvården, säger Kerstin Annerborn enhetschef för e-stöd, som är den enhet som kommer att driva stödlinjen.

– För en del kommer stödet att vara ett komplement till andra insatser, medan det för andra kommer att räcka med det stöd de får här. Det kan också vara ett första steg för dem som tidigare inte har sökt hjälp.

Exempel på vad de som kontaktar stödlinjen kommer kunna få hjälp med är att sortera sina tankar, definiera sina behov, hitta möjliga lösningar i akut kris samt få stöd till egenvård och hjälp att hitta rätt vårdnivå.

Den nya stödlinjen ska drivas av e-stöd. Det är den enhet inom den regiondrivna psykiatrin i Region Stockholm som sedan tidigare driver de nationella stödlinjerna Alkoholhjälpen och Droghjälpen. Det gör att både struktur, rutiner och kompetens finns på plats för att effektivt kunna starta upp stödlinjen. 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter