Kommentar och fakta kring Mandoklinikerna och ätstörningsvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inledde den 26 juni förberedelser för det fall vårdgivaren Mandolean skulle göra allvar av sitt hot att avsluta vården av ett stort antal patienter med ätstörningsproblematik. 

Mittenkoalitionen har bett hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för hur patienterna ska omhändertas om Mandoklinikerna stänger.

- Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att hjälpa denna sköra patientgrupp. Jag har bett Stockholms läns sjukvårdsområde och Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) att planera för ett övertagande av patienterna i förtid. Vi har också kontakt med andra vårdgivare inom området, säger Maria Andersson, enhetschef vid psykiatrienheten i hälso - och sjukvårdsförvaltningen. 

Mandolean AB:s gällande avtal för ätstörningsvård tecknades med dåvarande Stockholms läns landsting 2018. Avtalet avslutas i november 2024 och kan enligt lag inte förlängas. Enligt avtalet är vårdgivare, vars avtal upphör, skyldig att föra över alla patienter till nya vårdgivare på ett ordnat och säkert sätt. 

- Vi utgår ifrån att Mandolean kommer att fullfölja sitt patientansvar. Men vi har redan vidtagit åtgärder om de plötsligt skulle lämna allt ansvar för patienterna, säger Maria Andersson, enhetschef vid psykiatrienheten i Region Stockholm.

Mandolean har i media kommunicerat att de eventuellt kommer att stiga av avtalet, vilket vore ett allvarligt avtalsbrott. Dock har detta inte meddelats officiellt till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- Vårdgivaren, i detta fall Mandoklinikerna, har alltid det medicinska ansvaret för sina patienter, både enligt lag och avtal. Det är mycket sällsynt att vårdgivare vägrar att fullfölja ett ingånget avtal och riskera patienternas vård, avslutar Maria Andersson.

En del av bakgrunden är att regionen kräver Mandolean på drygt 50 miljoner kronor för felaktigt utbetalda ersättningar. Företaget har både vägrat att betala och rätta det som är felaktigt. Efter nästan ett år av diskussioner bestämde regionen sig till sist att stämma företaget i maj 2024. 

Samtidigt inleddes ett kvittningsförfarande som innebär att regionen, helt enligt avtal, håller inne en del av den ersättning som Mandolean får varje månad. Att detta skulle kunna komma att hända kommunicerades till vårdgivaren redan under sommaren 2023. 

FAKTA:

2018 Det nuvarande avtalet för ätstörningsvård tecknades med Mandolean. Det har förlängts en gång och kan enligt lag inte förlängas mer. Villkoren har varit kända sedan avtalets start. 

2022 Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) –beslutade att utreda förändring av ätstörningsvården.

2023 Den 20 juni 2023 beslutades i HSN en ny inriktning för psykiatri i regionen. 

2024 Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) och primärvården får ett större ansvar för ätstörningsvården. Flera privata vårdgivare kommer också att bedriva ätstörningsvård i regionen.

2024 Socialstyrelsen kommer med nya nationella riktlinjer för ätstörningsvården i Sverige, där Mandoleans metoder inte inkluderas bland annat till följd av otillräcklig vetenskapligt stöd.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter