Två stödmottagare återkrävs stöd efter extern granskning

I en fördjupad granskning av Region Stockholms stöd till ungdomsorganisationer och folkbildningen har brister hittats. Två stödmottagare kommer att återkrävas de stöd som betalats ut för 2023 och 2024.

Region Stockholm värnar om stödet till folkbildningen och unga organisering. Det är därför viktigt att genomföra granskningar för att undersöka att de medel som betalas ut används till det som de är avsedda för.

Kulturförvaltningen genomför löpande granskningar av stödmottagare. Under 2024 har kulturnämnden gett förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning av två specifika aktörer som erhållit stöd inom folkbildning och stöd till ungas organisering. Oberoende granskare har varit revisions- och konsultföretaget PwC.

Resultatet av granskningarna visar brister som strider mot villkor för kulturnämndens stöd i båda fallen.

Stöd till folkbildning

Ibn Rushd studieförbund distrikt GSU som organisation vilar på en demokratisk grund, men vid  stickprovskontroll kunde PwC identifiera att studiematerial med ett icke-demokratiskt innehåll använts i åtta studiecirklar utan att materialet problematiserats.

Kulturnämndens ordförande har därför beslutat om att återbetalning av samtliga stöd för 2023 och 2024. Innan Ibn Rushd studieförbund distrikt GSU kan söka om medel från Region Stockholm behöver förbundet visa att konkreta åtgärder vidtagits och ta fram rutiner för hur förbundet ska följa upp att verksamheten i alla delar uppfyller villkoren för stöd.

Stöd till ungas organisering

Unga drogförebyggare Stockholm har mottagit kulturnämndens stöd för ungas organisering. Stödet förutsätter barn och ungdomars självständiga organisering och delaktighet och inflytande. Granskningen visar att en stor del av föreningens arbete inklusive styrelsearbete sköts av ett fåtal personer samt en konsult.

PwC:s granskning visar att nya medlemmar tillkommer i huvudsak vid skolbesök och att föreningen inte tydligt kommunicerar att eleverna blir medlemmar när de svarar på en enkät och fyller i ett digitalt formulär med personuppgifter i utbyte mot godis.

Granskningens beräkningar visar att totalt cirka 1 125 av lokalföreningarnas medlemmar deltagit i någon kultur- eller fritidsaktivitet under året. Baserat på de siffror som föreningen angett som förväntat medlemsantal för 2023 innebär det att cirka 90 procent av medlemmarna inte deltagit på någon aktivitet under året.

Kulturnämndens ordförande har beslutat om att avslå Unga Drogförebyggande Stockholms ansökan för 2024 samt att återkräva distriktsstödet för ungas organisering för 2023.

 • Ungdomsorganisationen Unga drogförebyggare återkrävs distriktsstödet för 2023 om 758 038 kronor.
 • Studieförbundet Ibn Rushd återkrävs stöd för 2023 om totalt 647 618 kr samt stöd för första halvåret 2024 om 629 236 kronor. Totalt 1,27 miljoner kronor.

Ta del av beslutsdokumenten

Ta del av besluten bland kulturnämndens handlingar.

 • Beslutet rörande ungdomsorganisationen Unga drogförebyggare: Delegationsbeslut 16 
 • Beslutet rörande studieförbundet Ibn Rushd: Delegationsbeslut 17

Länk till beslutsdokumenten

 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter

 • stora färgstarka målningar

  Se konst på sju stationer

  Varför inte upptäcka konsten i tunnelbanan på lovet eller semestern i stan? Här kommer tips på sju stationer med konstutställningar.
 • Filmruta med en kvinna och en man som halvligger i en soffa. Kvinnan är väldigt sminkad och mannen ser uttråkad ut. Bilden är svart-vit.

  Sommarens Konstväxling på Spårvägsmuseet

  Videokonstprogrammet för 2023-2024 avslutas med ett av den ikoniske filmaren Harun Farockis (1944-2014) mer ovanliga verk, ”Make-Up” från 1973.
 • Bemålad träskulptur av en gråtande madonna.

  Digital utställning om medeltida kyrkor i Stockholms län

  Följ med på en resa från det tidiga kristnandet till medeltidens bild- och byggnadskonst i Stockholms läns museums nya utställningen om medeltida kyrkor.