Remissvar om organisationsförändring gällande Konstnärsnämnden

Region Stockholm har gett svar på det förslag på organisationsförändring som innebär att Konstnärsnämndens uppgifter ska inordnas i Statens kulturråd. 

Statens kulturråd och Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur Konstnärsnämndens uppgifter inordnas i Statens kulturråd. I februari 2024 redovisades förslaget till regeringen och Region Stockholm har nu tagit del av förslaget och lämnat remissvar. 

Utifrån den kartläggning som gjorts bedömer Region Stockholm inte att en sammanslagning kommer leda till att uppfylla regeringens målsättningar om att öka effektiviteten.

Region Stockholm menar att konsekvenserna för konstnärspolitiken inte är kartlagd eller analyserad i underlaget och att riskerna med en snabb sammanslagning bör värderas högre än effektivitetsvinster, vilka kartläggningen dessutom visar är svaga. 

Region Stockholm anser också att det finns anledning att noga överväga en större maktkoncentration av den statliga stödgivningen till kultursektorn. Argumenten för sammanslagningen är också för översiktliga och saknar konkreta detaljer om hur kvaliteten i bidragsgivningen skulle förbättras.

Sammanfattningsvis rekommenderar Region Stockholm att sammanslagningen undviks eller att en djupare analys genomförs innan ett beslut fattas.

Ta del av hela remissvaret via denna länk  

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter

 • stora färgstarka målningar

  Se konst på sju stationer

  Varför inte upptäcka konsten i tunnelbanan på lovet eller semestern i stan? Här kommer tips på sju stationer med konstutställningar.
 • Filmruta med en kvinna och en man som halvligger i en soffa. Kvinnan är väldigt sminkad och mannen ser uttråkad ut. Bilden är svart-vit.

  Sommarens Konstväxling på Spårvägsmuseet

  Videokonstprogrammet för 2023-2024 avslutas med ett av den ikoniske filmaren Harun Farockis (1944-2014) mer ovanliga verk, ”Make-Up” från 1973.
 • Bemålad träskulptur av en gråtande madonna.

  Digital utställning om medeltida kyrkor i Stockholms län

  Följ med på en resa från det tidiga kristnandet till medeltidens bild- och byggnadskonst i Stockholms läns museums nya utställningen om medeltida kyrkor.