Nytt samverkansavtal med Handelshögskolan

Region Stockholm ingår ett samverkansavtal med Handelshögskolan i Stockholm. Samarbetet handlar om forskning, utbildning, innovation och utveckling inom Region Stockholms kärnverksamhetsområden.

Foto på fasaden på Handelshögskolan i Stockholm. Framför syns vatten och träd.
Foto: Juliana Wiklund

På torsdagen signerades avtalet av regionstyrelsens ordförande Aida Hadžialić och rektor Lars Strannegård, på plats på Handelshögskolan.

Region Stockholm har sedan tidigare liknande långsiktiga samarbeten med Karolinska institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan.

Med Handelshögskolan påbörjades diskussionerna om att starta ett strategiskt samarbete 2015. Sedan dess har Region Stockholm fått ett regionalt tillväxtansvar, och Handelshögskolan har inrättat ett multidisciplinärt forskningscentrum för att främja akademisk forskning för framtiden om hälsa, vård- och hälsopolitik.

– Dessa nya förutsättningar innebär att det finns fler naturliga samverkansområden mellan våra och Handelshögskolans verksamheter. En nära samverkan mellan akademi och forskning är viktigt för att utveckla Stockholmsregionens attraktionskraft, säger Clara Hellner, Region Stockholms forskningsdirektör

Region Stockholm och Handelshögskolan har pekat ut tre exempel på områden att samverka kring:

  • ersättningssystem till vårdgivare och fördelningen mellan investering och kostnadsbesparing för förebyggande hälso- och sjukvård
  • affärsmodeller knutet till utvecklingen av kollektivtrafiken
  • arbete med att bidra till Stockholm som en öppen, jämlik och inkluderande region.

Det nya avtalet reglerar inriktningen på samarbetet samt hur det ska organiseras och finansieras.

Ärendet behandlades av regionstyrelsen den 11 juni.

Läs handlingarna i ärendet här

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter