Fler får tillgång till förebyggande behandling mot hiv

Mottagningar inom Vårdval sexuell hälsa kommer från och med 1 september 2024 att erbjuda personer i riskgrupper läkemedelsbehandling för att förebygga hivinfektion.

Preexpositionsprofylax för hiv (PrEP), är en förebyggande läkemedelsbehandling som minskar risken för att få hiv. Läkemedelsbehandlingen har varit tillgänglig i region Stockholm sedan 2018 på Venhälsan Södersjukhuset och sedan 2023 på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

För att fler ska ha tillgång till behandling med PrEP har Primärvårdsnämnden beslutat att utöka uppdraget så att även mottagningar inom Vårdval sexuell hälsa kan erbjuda behandlingen. Idag finns fyra mottagningar inom Vårdval Sexuell hälsa. Ytterligare en mottagning är godkänd och planerar att starta i september. Mottagningarna kommer börja med att ta emot patienter från den kö som redan finns på Venhälsan.

Behandlingen med PrEP rekommenderas i första hand till män som har sex med män och transpersoner för vilka ökad risk för hivinfektion finns. PrEP kan även övervägas till andra personer, där risk för hivinfektion bedöms vara betydande. PrEP skyddar inte mot andra sexuellt överförbara infektioner eller mot graviditet och kan inte bota hiv.

Läs mer om beslutet i Primärvårdsnämnden här

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter