Södertörnskommunernas nätverksträff

Den 14 mars deltog representanter från Region Stockholm på Södertörnskommunernas nätverksträff och presenterade samrådsförslaget för ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 

En mycket viktig punkt som lyftes under presentationen är vikten av samverkan och ett delat regionalt ledarskap. För att nå och uppfylla målen i ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen krävs en kraftsamling bland Stockholmsregionens aktörer som har olika roller och ansvarsområden. 

Fler nyheter