Knutpunkt för kollektivtrafiken växer fram i Barkarby

För att möta behovet av en attraktiv kollektivtrafik när Stockholmsregionen växer byggs en helt ny knutpunkt i Barkarby. Här ser du hur långt man har kommit och hur det kan komma att se ut när allt är klart.

Om du har promenerat över Veddestabron senaste tiden har du säkert lagt märke till att den nya stationsentrén tar form mer och mer. Just nu arbetar Trafikverket med att montera panel på fasaden och att installera tak och glas utanpå. Den nya stationsbyggnaden som byggs vid pendeltågsstationens norra ände kommer ha entré till tunnelbana, bussterminal, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg.

Stationsentrén från Veddestabron.
Bild/skiss: White Arkitekter.

Om den nya knutpunkten i Barkarby

Den nya knutpunkten för kollektivtrafik i Barkarby byggs gemensamt av Region Stockholm, Trafikverket och Järfälla kommun.

Det här ska byggas fram till 2027:

  • Veddestabron. Öppen för trafik sedan den 21 juni 2022. (Järfälla kommun och Trafikverket)
  • Tunnelbana till Barkarby. (Region Stockholm genom förvaltning för utbyggd tunnelbana)
  • Ny bussterminal och hållplatser. (Region Stockholm genom trafikförvaltningen/SL)
  • Ny stationsbyggnad vid norra änden av nuvarande pendeltågsperrong och nya plattformar för regional- och fjärrtåg. (Trafikverket)

– Just nu är det mycket som händer ute i Barkarby och det är kul att se hur allt växer fram. Vi är flera aktörer som samarbetar för att få till den nya kollektivtrafiklösningen. När det gäller bussterminalen är vi i ett spännande skede där projekteringen är i slutfas och vi tar över området för bussterminalen vid årsskiftet, säger Anders Gustafsson projektledare för bussterminal Barkarby på trafikförvaltningen.

Den nya bussterminalen blir 6000 kvadratmeter stor varav 200 kvadratmeter är inomhus, med bussvänthall, rastlokal för bussförarna och anslutande kommersiella lokaler.

Nya tågstationen och bussterminalen vid knutpunkt Barkarby.
Bild/skiss: White Arkitekter.
Delar av bussterminalen under bjälklag.
Bild/skiss: Ahnborg Arkitekter.
Vänthall vid bussterminalen i Barkarby.
Bild/skiss: Ahnborg Arkitekter.

Region Stockholm ansvarar också för utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby genom förvaltning för utbyggd tunelbana, där Barkarby blir ny ändstation på vad som idag är Blå linjes Akallagren.

– Vi är klara med alla tunnelsprängningar och i full färd med att omvandla de kala bergrummen till färdig tunnelbana. Nu håller vi på med stora betongarbeten, sedan ska all teknik på plats, stationerna ska inredas och få golv, innertak och konst. Dessutom behöver alla system testas och provköras innan det är dags för resenärerna att ta plats på tågen 2027, säger Jörgen Niklasson, avdelningschef på förvaltning förutbyggd tunnelbana.

Biljetthall Barkarby
Bild/Skiss: White Arkitekter

2027 kan du som reser här enkelt byta mellan tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg. Nuvarande entré till pendeltåget vid Barkarbybron blir kvar och pendeltåget får då två nedgångar, en i vardera ände av perrongen.

Betongsprutning i tunneln vid Barkarby
Betongsprutning i tunneln vid station Barkarby. Foto: Region Stockholm
Plattform Barkarby. Bild/skiss: White Arkitekter.

Fler nyheter