Ny GPS-teknik ska öka tillgänglighet till ambulanshelikopter

Dåligt väder har länge varit den största anledningen till att ambulanshelikoptern inte kan genomföra vissa uppdrag. Nu visar framgångsrika test med ny satellitbaserad teknik att situationen snart kan förbättras.

Tekniken heter Point in space (PinS) och bygger på satellitnavigering (GNSS) samt avancerade sensorer ombord på helikoptern. Genom att använda förprogrammerade flygvägar kan helikoptern styras till en specifik punkt i luften, varifrån landning eller fortsatt flygning med sikt till marken kan ske

- Det här innebär att piloten inte har samma behov av att se marken för att kunna orientera sig. Med PinS-systemet kan vi nå platser vi tidigare inte kunnat nå i dålig sikt, samt genomföra fler inflygningar till länets sjukhus, säger Lennart Samuelsson, flygsäkerhetsexpert, Region Stockholm.

Dåliga väderförhållanden under framför allt vinterhalvåret med snö, isbildning, dimma och mörker gör att ambulanshelikoptern ibland inte kan användas alls eller förhindras genomföra inflygningar. Det kan medföra längre väntetid för patienter och att omlastningar måste ske på andra platser än det sjukhus helikoptern avsett åka till.

Med det nya PinS-systemet räknar regionen med att länets ambulanshelikoptrar och Karolinska Universitetssjukhusets intensivvårdshelikopter kommer att kunna genomföra betydligt fler uppdrag.

- Det är svårt att säga exakt men vi bedömer att länets ambulanshelikoptrar kommer kunna genomföra 10 - 15 procent fler uppdrag än idag. Det är såklart ett viktigt steg framåt för ökad patientsäkerhet, säger Patrik Söderberg, chefläkare för prehospital vård i Region Stockholm.

I början av mars genomfördes satellitbaserade testinflygningar till Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Norrtälje sjukhus och Visby lasarett. Testet föll väl ut och systemet börjar bli redo för implementering. Beslut fattas av Transportstyrelsen sen väntar gradvis infasning.

- Luftrummet kring Bromma flygplats är det mest komplexa i landet för den här typen av inflygningar och systemet behöver trimmas in ytterligare innan det kan införas utan begränsningar. Detta beräknas ske i början av 2025, säger Lennart Samuelsson.

Fakta PinS:

  • PinS - Point In Space = Punkt i Rymden
  • GNSS - Global Navigation Satellite Systems. Samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och positionsbestämningssystem
  • Kräver ingen extra sändarutrustning på marken
  • Gör helikopterverksamheten mindre känslig för dåligt väder
  • Patienter kan transporteras direkt till/från sjukhuset utan omlastning på en instrumentflygplats
  • Fler patienter kan transporteras i mörker
  • Främjar flygsäkerhet då helikoptrar oftare kan flyga på högre höjd än att vistas i det lägre lufthavet, där master, ledningar och drönare ofta finns.
  • Minskar bullerbelastningen då helikoptrar oftare kan välja att flyga högre i stället för att navigera på låg höjd i marginellt väder.
  • Syftet är att kunna transportera fler patienter, minimera långa transportkedjor och att öka flygsäkerheten.

Fler nyheter