Nu kan du tycka till om var vi ska bygga Roslagsbanan

Roslagsbanan ska förlängas från Universitetet till T-Centralen via Odenplan, i en järnvägstunnel genom norra och centrala Stockholm. Nu börjar samrådet om var tunneln mellan Universitetet och Odenplan ska gå.

Mellan 5 och 28 april pågår samrådet om sträckan mellan Universitetet och Odenplan i den kommande förlängningen av Roslagsbanan till city. Sju olika korridorer utreds och ska utvärderas och nu välkomnar vi dig som vill bidra till utredningen att lämna dina synpunkter. För sträckan mellan Odenplan och T-Centralen finns redan en beslutad korridor.

Ökad kapacitet för framtidens resande

Roslagsbanan har byggts ut under flera år med bland annat dubbelspår, planskilda korsningar och nya tåg, som gör det möjligt att köra tätare trafik med kortare restider. Genom att förlänga Roslagsbanan till city via Odenplan blir resorna ännu smidigare och snabbare för framtidens resenärer.

Många intressen och anläggningar

I området mellan Universitetet och Odenplan finns många olika intressen som behöver vägas samman, från Nationalstadsparken med sina historiska byggnader och miljöer till kringliggande vägar, tunnlar och andra typer av anläggningar under jord.

Nästa steg: järnvägsplan

Lokaliseringen av sträckan Universitetet-Odenplan är en viktig del av underlaget för nästa steg i arbetet, som bland annat innebär att ta fram en järnvägsplan för hela den nya sträckan på Roslagsbanan. Järnvägsplanen kommer att presenteras i två kommande samråd, varav det första planeras till slutet av 2024.

Fyra kilometer tunnel

Totalt blir den nya järnvägstunneln från Universitetet till T-Centralen cirka fyra kilometer lång. Två nya underjordiska stationer vid Odenplan och T-Centralen ingår också i projektet.

Läs mer och lämna dina synpunkter här

Fler nyheter