Handlingsplan för fast läkarkontakt på vårdcentral beslutad

Socialstyrelsens mål för fast läkarkontakt inom primärvården är 1100 patienter i snitt per färdig specialistläkare. Nu har primärvårdsnämnden beslutat om en handlingsplan för att målet ska kunna nås.

Antalet specialistläkare i allmänmedicin i Region Stockholm behöver fördubblas under en tioårsperiod för att målet om 1100 patienter per färdig specialistläkare ska kunna nås, bedömer hälso- och sjukvårdsförvaltningen. ”Handlingsplan för fast läkarkontakt” beskriver åtgärder för att skapa förutsättningar för vårdcentralerna att uppnå detta.

I handlingsplanen framhålls god arbetsmiljö som en förutsättning för att specialister i allmänmedicin ska fortsätta arbeta i primärvården. Här kan vårdgivaren till exempel arbeta med minskad administration, tid för fortbildning, välfungerande digitala verktyg och fast patientlista. Regionen kan skapa förutsättningar genom ersättning, kravställning och styrning i vårdavtal.

Insatsområden hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska prioritera

  • Utökad ekonomisk ram för att möjliggöra anställning av fler specialister och ST-läkare.
  • Kontinuerlig uppföljning av antalet specialister i allmänmedicin på vårdcentralerna samt antal listade per specialist.
  • Utvecklade avtalskrav och uppföljning som premierar minskat antal listade per specialist.
  • Förbättrad uppföljning av arbetsmiljörelaterade frågor.
  • Fortsatt utveckling av stödstrukturer för vårdcentraler och utvecklad struktur för samverkan med andra aktörer.
  • Stärka vårdcentralens roll som nav i sjukvårdssystemet.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter