Vårdval specialiserad gynekologi förändras

Vårdval specialiserad gynekologi förändras. Syftet är att höja kvaliteten och säkra tillgången till gynekologi på fler platser i regionen.  

Inom vårdval specialiserad gynekologi omhändertas patienter genom hela livet, med flera olika sjukdomstillstånd. De största patientgrupperna finns inom kvinnlig infertilitet samt tillstånd i samband med klimakteriet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 19 mars beslutat om förändringar inom vårdval specialiserad gynekologi. Förändringarna syftar till att höja kvaliteten och säkra tillgången till gynekologi på fler platser i länet. 

Riktningen för förändringarna är mot större mottagningar och förenklade avtal. Syftet är att skapa en effektivare uppföljning och bättre förutsättningar för kompetensförsörjning. Samverkan mellan kollegor ska öka och kostnadsutvecklingen dämpas. Förändringar innebär exempelvis ökade krav på läkarbemanning, ökade volymkrav för viss typ av vård samt att vårdgivarna på hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppmaning ska delta i akutsjukhusens jour och beredskap. 

Idag ligger nästan hälften av alla gynmottagningar i Stockholms innerstad och under de senaste åren har gynmottagningar stängt i flera kranskommuner. Därför ska det nu tas fram förslag för att erbjuda gynverksamhet i Haninge och Järfälla.  

Fler nyheter