Upphandlingen av ny ambulanshelikoptertjänst avbryts

Region Stockholm har beslutat att avbryta och omarbeta upphandlingen av ny ambulanshelikoptertjänst. Orsaken är att inkomna anbud ger en annan bild än det förväntade kostnadsläget för tjänsten samt att kraven för kvalificering behöver ses över.

Region Stockholms ambulanshelikoptertjänst driftas sedan 2017 av Avincis Sweden. Sista anbudsdag för den upphandling som nu avbryts var den 24 januari 2024 och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nu bedömt de anbud som kommit in.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen konstaterar att anbuden överstiger den kostnad förvaltningen budgeterat för tjänsten och ser också ett behov av att se över och skärpa delar av upphandlingens kvalificeringskrav.  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer nu att justera underlaget för en ny upphandling. För att säkra ambulanshelikoptertjänsten tills upphandlingen blir klar avser förvaltningen teckna en avtalsförlängning med nuvarande leverantören Avincis Sweden.

Kontakta pressfunktionen

Är du journalist? Kontakta oss via formuläret nedan eller på telefonummer: 08-123 131 48

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Fler nyheter