Stöd om 34 miljoner till länets studieförbund

Region Stockholm fördelar nu stöd till studieförbunden i Stockholms län. Studieförbund som har sin verksamhet i Stockholms län och är statsbidragsberättigade kan omfattas av stödet.

2024 års stöd till studieförbunden uppgår totalt till 34 241 000 kronor. Stödet består av tre delar; ett grundstöd och ett rörligt stöd för genomförda studiecirkeltimmar respektive kulturprogram.

De nio studieförbunden som får stöd i 2024 års omgång tilldelas ett grundstöd om 150 000 kronor. Därutöver fördelas stöd till studiecirkelverksamheten och kulturprogram enligt nedan.

Stöd till studiecirkelverksamheten

 • ABF Distriktet i Stockholmsregionen: 9 465 506 kr
 • Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet: 
  3 138 450 kr
 • Ibn Rushd Studieförbund: 1 103 902 kr
 • Medborgarskolan Stockholmsregionen: 1 650 042 kr
 • NBV Öst: 1 400 832 kr
 • Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland: 3 585 438 kr
 • Studiefrämjandet Stockholms län: 2 419 146 kr
 • Studieförbundet Bilda Öst: 3 972 642 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmsdistriktet: 4 155 042

Totalt: 30 891 000 kronor

Stöd till kulturprogram

 • ABF Distriktet i Stockholmsregionen: 874 968 kr
 • Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet:  139 375 kr
 • Ibn Rushd Studieförbund: 2 285 kr
 • Medborgarskolan Stockholmsregionen: 37 192 kr
 • NBV Öst: 40 112 kr
 • Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland: 435 009 kr
 • Studiefrämjandet Stockholms län: 100 914 kr
 • Studieförbundet Bilda Öst: 274 435 kr
 • Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmsdistriktet: 95 710 kr

Totalt: 2 000 000 kronor

 

Fler nyheter