Patientsäkerhetspris för förbättringsarbeten i vården

Mängder av förbättringsarbeten som förebygger, förhindrar och minskar vårdskador presenterades i postrar och föreläsningar på Patientsäkerhetsdagen 2024. Representanter för tre av dem fick ta emot Patientsäkerhetspris guld och silver samt Publikens pris.

Patientsäkerhetpris guld

Guldpriset gick till Södersjukhusets akutmottagning och Sachsska barnsjukhuset för förbättringsarbeten med rubrikerna ”När är det min tur?” och ”Fler trygga barn på barnakuten”. Motiveringen var: Guldprisvinnarna har visat att förändrade arbetssätt och digitala verktyg kan förbättra patientmående och patientsäkerhet i en stressig miljö genom bättre information och delaktighet. På plats för att dela ut priset var hälso- och sjukvårdsregionråd Talla Alkurdi.

Postern ”När är det min tur?”

Postern ”Fler trygga barn på barnakuten”

Pristagare Patientsäkerhetspris guld

Från vänster: Talla Alkurdi, Maria Stockhaus, Clara Chague, Jenny Delin, Elin Hedbrandh, Christine Lorne. Foto: Teodor Axlund.  

Patientsäkerhetspris silver

Silverpriset gick till Boo Vårdcentral, SLSO, och Astrid Lindgrens Barnsjukhus för ett förbättringsarbete med rubriken ”Patienter och läkare samskapar för säkrare vård genom safety-netting”. Motiveringen var: Pristagarna har gett oss ett verktyg för att tillsammans med patienten öka patientsäkerheten. Silverpriset delades ut av primärvårdsregionråd Christine Lorne. 

Poster om safety-netting

Pristagare Patientsäkerhetspris silver

Från vänster: Talla Alkurdi, Kikku Pukk Härenstam, Rita Fernholm, Christine Lorne. Foto: Teodor Axlund.

Publikens pris

Publikens pris hade röstades fram av deltagarna under själva Patientsäkerhetsdagen. Vinnare blev Södertälje sjukhus för ett förbättringsarbete med rubriken ”Fallprevention med stöd av AI”. Priset delades ut av moderatorerna för dagen Johan Bratt, chefläkare, Region Stockholm, och Steinunn Ásgeirsdóttir, kommundirektör Nykvarn.

Postern ”Fallprevention med stöd av AI”

Pristagare Publikens pris

Från vänster: Steinunn Ásgeirsdóttir, Andreas Svensson, Johan Bratt. Foto: Teodor Axlund.  

Patientsäkerhetsdagen och postrar om förbättringsarbeten

Patientsäkerhetsdagen är ett av Region Stockholms största återkommande arrangemang för medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården. Här presenteras aktuella förbättringsarbeten som förebygger, förhindrar och minskar vårdskador samt utvecklar patientsamverkan.

Patientsäkerhetsdagen 2024

Alla postrar om förbättringsarbeten

Fler nyheter