Nu tar Region Stockholm över 1177 på telefon

Regionfullmäktige i Region Stockholm har beslutat att genomföra förvärvet av bolaget Medhelp som är nuvarande leverantör av sjukvårdsrådgivning 1177 på telefon. Överlåtelsen av bolaget kommer genomföras den 30 april 2024.

Beslutet om att förvärva Medhelp kom nu i marsmötet efter att regionfullmäktige i februari beslutat om en minoritetsåterremiss av frågan om förvärvet.

För invånarna förändras inget i samband med överlåtelsen. Du som behöver sjukvårdsrådgivning ska ringa 1177, precis som tidigare. Samtalen kommer att besvaras av samma erfarna sjuksköterskor, alla med minst fem år i yrket. Tjänsten bemannas av omkring 225 sjuksköterskor som besvarar samtal dygnet runt och året om.

Det huvudsakliga motivet till övertagandet är att det stärker regionens rådighet över en för hälso- och sjukvårdssystemet central funktion. Detta har även bäring på det arbete som pågår rörande säkerhet och beredskap. På sikt kan det även ge större möjligheter till samverkan mellan olika delar av vården i regionen.

Regionen köper Medhelps hela verksamhet till en värdering om 67 miljoner kronor.

Läs mer i tjänsteutlåtandet Återremitterad 1177 på telefon i egen regi

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter