Intresseanmälan öppnar för nya kommunresidens

Under 2024/2025 finns det möjlighet för fyra kommuner i länet att arbeta kring communitykultur i samarbete med Region Stockholms konsulenter inom konstformerna cirkus, dans, slöjd och musik. Residensen kommer att lysas ut till kulturutövare senare i vår.

Fyra kommuner kan väljas ut

Nu initieras fyra deltagarbaserade residens i cirkus, dans, slöjd och musik där kulturutövare möter kommuninvånare genom konstnärliga processer. Region Stockholm söker intresserade kommuner i länet som kan anmäla intresse senast den 12 mars 2024.

STÄNGD intresseanmälan

Om er kommun är intresserad mejla en intresseanmälan senast den 12 mars 2024 till oss. 

Svara på följande frågor i intresseanmälan: 

 • Vilket/vilka kulturuttryck är er kommun intresserade av? Prioritera gärna kulturuttrycken där nummer 1 är ert första val
 • Vilket område i kommunen vill ni förlägga residenset till? 
 • Vilken målgrupp vill ni rikta er till? 
 • Finns det något önskemål/tema/grundtanke som ni vill involvera i residenset?

Hur går ett kommunresidens till? 

 • Residenset startar med en utlysning där kommunen tillsammans med konsulenterna i Region Stockholm formulerar förutsättningar och kriterier.  
 • Därefter väljer vi tillsammans ut de utövare som passar bäst för residenset utifrån de satta kriterierna.  
 • Residenset riktar sig särskilt till prioriterade målgrupper, gärna med fokus på barn och unga 
 • Syftet är att långsiktigt förankra kulturuttrycken i kommunen. 

Vad är communitykultur? 

Communitykultur är ett arbetssätt. Det innebär att en professionellt yrkesverksam kulturutövare arbetar med deltagarbaserade metoder.

Arbetet kan utgå från en plats, ett sammanhang, en målgrupp, ett tema eller en specifik fråga utövaren vill belysa. Grunden är en önskan att skapa möten utifrån ett konstnärligt uttryck, och att samtidigt lyfta angelägna frågor utifrån invånarnas och kommunens önskemål. Deltagargruppen kan vara en del av civilsamhället och vara knuten till en plats eller till ett specifikt sammanhang.   

Residenset är en möjlighet för kommunerna att: 

 • göra en riktad satsning för att sprida kultur till en ny målgrupp
 • få invånare att uppleva kultur där de bor
 • samverka med olika verksamheter och lokala föreningar
 • utveckla en plats

Kommunerna tillhandahåller: 

 • en passande lokal i samverkan med målgruppen. 
 • en kontaktperson/projektledare med lokal förankring som kan leda arbetet på plats. 
 • en eller flera målgrupper 
 • en mindre del av arvodet för kulturutövarna 

Konsulenterna bidrar med: 

 • råd och stöd i residenset
 • nätverksträffar för erfarenhetsdelning både för kommunen och utövarna
 • en större del av arvodet för kulturutövarna 

Kontakta konsulenterna vid frågor om kommunresidens.

När du klickar på namnet öppnas ett nytt brev i ditt e-postprogram.

MUSIK  Susanne Rundberg Andersson

SLÖJD Mattias Broström

CIRKUS Amanda Norlander

DANS Åsa Fagerlund

Fler nyheter