Tunnelbanan får fler C30-tåg – trotjänare lämnar perrongen för sista gången

Allt fler av de nya C30-tågen börjar köra i tunnelbanan. Under 2024 sätts ytterligare 27 vagnar i trafik och lika många till under 2025. C14-tågen som trafikerat Stockholm i 40 år lämnar därför perrongen för sista gången.

C30-tåg kör på en bro.

Förutom de 96 tunnelbanevagnarna av modell C30 som började levereras 2018 och sätts i trafik fram till och med 2025 har Region Stockholm köpt in ytterligare 20 vagnar på option. De nya tågen behövs i takt med att tunnelbanan byggs ut.

De moderna C30-vagnarna har plats för fler resenärer, är bättre tillgänglighetsanpassade och rustade med luftkonditionering. I takt med att man har rustat upp C20-vagnarna och allt fler nya C30-vagnar går i trafik tas de sista vagnarna ur tidigare generationer, de som är tillverkade på 1980-talet eller tidigare, ur trafik.  

– Det är ändå med lite vemod vi kör avskedsturen för våra CX:or (samlingsnamn för äldre vagnstyper upp till modell C15) . Jag tror många tunneltågförare som kört i SL-trafiken genom åren känner samma sak. Vi har också en hel del tågentusiaster som nog tycker detsamma, säger Erik Norling, trafikdirektör på trafikförvaltningen.

– Men självklart ser vi samtidigt framemot att vi får fler nya moderna vagnar med ökad attraktivitet och ökad kapacitet som ger en bättre upplevelse för våra resenärer i tunnelbanan, säger Erik Norling.

Vad händer nu med de klassiska tunnelbanevagnarna?

Ett C14-tåg står inne på perrongen.

Foto: Gustav Kaiser. 

Skrotning av de vagnar som är tillverkade på 1980-talet eller tidigare har pågått sedan 2021, med ungefär två vagnar i veckan. Sista turen med resenärer är planerad att gå den 10 februari 2024, då ett extra tåg sätts in på Röda linjen under dagen. Den allra sista skrotningen sker senare i februari.

För att säkra fordonstillgången på Saltsjöbanan tills nya tåg är på plats om några år tas reservdelar om hand innan tågen skrotas. Två vagnar byggs om för att gå i trafik och ytterligare tio vagnar sparas för framtiden, antingen för att byggas om eller bli reservdelslager till den befintliga fordonsflottan på Saltsjöbanan.

Ett par vagnar byggs om för att bli arbetsfordon medan en vagn tas om hand av Spårvägsmuseet, där den bevaras i befintliga samlingen.

Fakta om vagnarna som fortsätter köra i tunnelbanan

C20: Ett fullängdståg består av 3 vagnar. De är ungefär 20 år gamla och hela flottan uppgraderas nyligen genom att byggas om. De ombyggda vagnarna känns bland annat igen på att de traditionella sittgrupperna med fyra platser blandats med sittplatser längs väggarna vilket gör dem luftigare och ger plats för fler resenärer. Reserverade platser för funktionshindrade, de så kallade prioplatserna, är markerade med gult tyg.

C30: Ett fullängdståg består av två vagnar, som vardera är 70 meter långa. De breda gångarna har utrymmen som är speciellt avsedda för barnvagnar och rullstolar. De har bland annat tillgänglighetsanpassats med punktskrift, tydligare varningssignal när dörrar öppnas och stängs och golvmatta som minskar halkrisken. Alla vagnar är rustade med luftkonditionering.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter