Nära till hjälp vid förlossningsrädsla

Alla blivande mammor i Stockholms län med måttlig förlossningsrädsla kan få stödsamtal på en barnmorskemottagning. Det är ett sätt att erbjuda hjälp nära den gravida. Hittills har över 120 samtalsbarnmorskor utbildats. 

Alla gravida som är inskrivna på en barnmorskemottagning får vid besöket i vecka 16 frågor om erfarenheter, tankar och funderingar inför att föda barn. Om barnmorskan är tveksam på om den gravida känner sig lugn och positiv finns mätverktyget Fear of birth scale (FOBS). Den blivande mammman får frågan ”Hur känner du dig just nu inför förlossningen?” Med hjälp av ett kryss på en linje kan hon sedan markera var hon befinner sig mellan ”lugn” och ”oro” samt ”ingen rädsla” och ”stark rädsla”.

På det sättet fångar barnmorskemottagningen metodiskt upp blivande mammor med förlossningsrädsla. De flesta kan få hjälp på sin mottagning i stället för på sjukhusets förlossningsklinik, men de som har svår förlossningsrädsla får remiss till den klinik de valt inför den kommande förlossningen.

Infördes efter pilotstudie

Region Stockholm beslutade 2020 att samtalsstödet skulle införas på bred front efter att ha testat metoden i en pilotstudie på sju barnmorskemottagningar sedan 2017. Idag har över 120 samtalsbarnmorskor utbildat sig i den här metoden. Av de cirka 70 barnmorskemottagningar som finns i länet är det för tillfället fem som saknar egen samtalsbarnmorska. Där får den gravida med förlossningsrädsla erbjudande om att gå till en annan mottagning.

Mer tillgängligt

Lisa Ryding är projektledare för utredningen om sammanhållen kvinnosjukvård i Region Stockholm 2023 – 2024.

– Vi bedömer att det här är ett lyckosamt sätt att ta hand om måttlig förlossningsrädsla. Det känns bra att vi nu kan erbjuda det här stödet till alla gravida i länet som känner en oro inför sin förlossning.

– Det är närmare och mer lättillgängligt för den blivande mamman att gå till sin barnmorskemottagning. När det gäller barnmorskorna uppskatta de att kunna erbjuda hjälp direkt på mottagningen, att få ta hand om helheten, säger Lisa Ryding.


Fakta

  • Alla gravida som är inskrivna på en barnmorskemottagning får vid besöket i vecka 16 frågor om erfarenheter, tankar och funderingar inför att föda barn.
  • Vid måttlig förlossningsrädsla får den gravida erbjudande om stödsamtal, oftast på den egna barnmorskemottagningen. Idag finns cirka 120 samtalsbarnmorskor.
  • Vid svår förlossningsrädsla får kvinnan en remiss till samtalsstöd på den klinik hon valt för den kommande förlossningen.
  • Vanliga ämnen vid förlossningsrädsla är bland annat kontrollförlust, smärta och bristningar.
  • Ansvarig för implementering och utbildning av samtalsbarnmorska i Region Stockholm är Jennie Lenntorp på mödrahälsovårdsenheten.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter