Flest antal konkurser i Stockholms län sen 90-talet

2023 var ett tufft år för många svenska företag. Totalt gick 3106 företag i konkurs i Stockholms län under fjolåret, vilket är den högsta siffran sedan 1997. Det visar Region Stockholms nya rapport Läget i Stockholms län.

Region Stockholm presenterar varje kvartal siffror som sammantaget ger en bild av läget i Stockholmsregionen. Nu kan 2023 sammanfattas inom flera områden och den ekonomiska nedgången syns tydligt i näringslivet där antalet konkurser ökade med 31 procent jämfört med 2022 (2376 st). Flest antal konkurser skedde inom byggindustrin. Också antalet varsel fortsatte att ligga på högre nivåer än året innan och nyföretagandet bromsade in. 

- Region Stockholm kan konstatera att 2023 på många sätt var ett besvärligt år med hög inflation och ett högt ränteläge. Det här påverkade och påverkar vår region på många sätt. Nu hör vi rapporter från Riksbanken om något ljusare framtidsutsikter och hoppas förstås på bättre förutsättningar 2024, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Fortsatt stark arbetsmarknad

Trots utmanande omvärldsfaktorer står sig arbetsmarknaden i Stockholmsregionen fortsatt stark. Sysselsättningsgraden i november, vilket är det senaste mättillfället, var fortsatt hög (79,3%) men något lägre än samma period förra året (79,6%). Efter pandemin har sysselsättningsgraden för utrikes födda succesivt ökat, och var i november 70,9 procent.

Arbetslösheten låg på 4,8 procent i november 2023. Det är samma nivå som månaden innan men något högre än samma period 2022 (4,5%). Arbetslösheten varierar stort mellan kommunerna i regionen.

Något bättre stämningsläge hos företagen

Konjunkturinstitutet mäter stämningsläget bland företag i Stockholmsregionen genom bland annat intervjuer och indikatorer. En liten förbättring kan konstateras sista kvartalet 2023, men det är fortsatt svagare än normalt. För tillverkningsindustrin har stämningsläget minskat något men är fortsatt starkare än normalt. Stämningsläget för bygg, handeln och tjänstesektorn är fortsatt svagare än normalt även om läget har förbättrats något senaste kvartalet.

Här kan du läsa den senaste rapporten

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter