Region Stockholm instiftar nytt hållbarhetspris

Regionstyrelsen har beslutat att inrätta ett nytt hållbarhetspris med fyra kategorier. Priset, som ska delas ut varje år, uppmärksammar viktiga insatser inom hållbarhetsområdet.  

Det nya hållbarhetspriset finns i kategorierna miljö, social hållbarhet, årets eldsjäl och för arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

– Med Hållbarhetspriset vill vi uppmärksamma det viktiga arbete våra medarbetare i Region Stockholm och organisationer i Stockholms län gör inom området. Priset ska också bidra till att vi uppnår målen i vår hållbarhetsstrategi och hållbarhetsmålen i budgeten, säger Carolina Pettersson, hållbarhetsdirektör i Region Stockholm.

Prisets kategorier miljö, social hållbarhet och årets eldsjäl är interna inom Region Stockholm. Det innebär att alla som arbetar inom en verksamhet som finansieras av Region Stockholm kan nomineras.

Hållbarhetspriset för arbete mot främlingsfientlighet och rasism, tilldelas en förening, organisation eller person som är verksam inom Stockholms län och som inte finansieras av Region Stockholm.

I samband med att det nya hållbarhetspriset nu inrättas kommer de tidigare priserna Bemötandepriset, Miljöpriset inklusive Årets eldsjäl och Priset för arbete mot främlingsfientlighet och rasism att tas bort. Syftet med att införa ett nytt pris med fyra kategorier är att minska administrationen och att få en samlad process för en ökad genomslagskraft för Region Stockholms hållbarhetsarbete.

Nomineringen för Hållbarhetspriset 2024 öppnar den 8 februari.

Läs mer om Hållbarhetspriset här.

Fler nyheter