Läget i vården vecka 2

Situationen på akutsjukhusen har generellt sett förbättrats när det gäller virussjukdomar som covid-19, influensa och RS och överlag är läget i vården mindre ansträngt. 

Det här är den fjärde rapporten om läget i vården i Region Stockholm årsskiftet 2023/2024. Rapporterna publiceras varje torsdag till och med 25 januari 2024.

Belastningen under trettonhelgen var relativt ansträngd och det var överlag ett högt tryck på akutmottagningarna. I jämförelse med samma helg förra året var trycket dock klart mindre.  

Sedan förra veckan ser vi generellt sett ett förbättrat läge på sjukhusen gällande virussjukdomar. Antalet som vårdas med covid-19 har sjunkit ytterligare och det är en nedgång i antal fall av influensa och RS. Det är dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser vad gäller influensa och RS; fortfarande blir många sjuka i infektioner. Den planerade vården som vi har kunnat skjuta upp till efter helgerna utan medicinska risker, börjar vi återigen att dra i gång.

-Det är färre personer som behöver vårdas på sjukhus på grund av covid-19, influensa och RS, vilket är positivt. Överlag är läget i vården mindre ansträngt. Det säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

-Det är viktigt att skydda sig mot sjukdom genom att tvätta händerna ofta, stanna hemma om du är sjuk och ta de erbjudanden om vaccin som ges.    

Stort behov av blodgivare

Just nu behövs påfyllning av alla blodgrupper. Blod är en färskvara som bara kan lagras i sex veckor och det går åt omkring 100 liter blod per dygn till patienter i Region Stockholm. Både nya blodgivare och de som redan ger blod behövs! På geblod.nu finns mer information för dig som vill bli blodgivare

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter