Läget i vården vecka 1

Läget på akutsjukhusen är fortsatt ansträngt men hanterbart. Många patienter är sjuka i olika virusinfektioner samtidigt som halkolyckorna har ökat senaste veckan.

Det här är den tredje rapporten om läget i vården i Region Stockholm årsskiftet 2023/2024. Rapporterna publiceras varje torsdag till och med 25 januari 2024.

Läget inom vården är på många håll ansträngt och det är generellt sett ett högt tryck på akutmottagningarna. Flera virus som till exempel influensa, covid-19 och RS är i omlopp och innebär en belastning på akutsjukhusen. Antalet som vårdas med covid-19 har sjunkit under december och ser nu ut att vara på nedgång. Den branta ökningen av både influensa och RS-virus har avtagit sedan förra veckan men många blir fortfarande sjuka. Den ansträngda situationen på länets akutmottagningar späs på av att många behöver söka vård på grund av halkolyckor. I kombination med detta är det också på en del håll en hög sjukfrånvaro bland medarbetarna.

- Läget är ansträngt på flera akutmottagningar runt om i länet. Många är sjuka i virusinfektioner och senaste veckan har fler sökt vård på grund av halkolyckor. Trots detta bedöms situationen vara hanterbar. Vi har bra beredskap, hjälps åt inom regionen och har ett bra samarbete med kommunerna, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

- Tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk och ta de erbjudanden om vaccin som ges, det är ett bra sätt att skydda dig själv och andra mot sjukdom. Om du tror att du behöver vård så ring gärna 1177, så kan de hjälpa dig rätt. Vid livshotande tillstånd ska du såklart ringa 112.  

Nödvändiga åtgärder vidtas

Chefläkarna och sjukhusdirektörerna i Region Stockholm följer utvecklingen och träffas regelbundet för att vidta nödvändiga åtgärder.

  • Alla verksamheter har gjort en planering för att säkerställa nödvändig bemanning och sammantaget har vi något fler vårdplatser på akutsjukhus och inom geriatrik.  
  • Extra åtgärder till prehospital vård: jourläkarbil dygnet runt från fredag 22 december klockan 17.00 till måndag 8 januari klockan 08.00.
  • Fokus ligger på den akuta och nödvändiga vården och planerad vård som kan vänta utan medicinska risker skjuts fram.  
  • Förstärkning av sjuktransportkapacitet inför trettonhelgen.
  • Förstärkning av den geriatriska vården genom att sluten palliativ vård kan ta geriatriska patienter från akutsjukhusen.
  • Närakuterna kommer att vara öppna under alla helger som vanligt mellan 8-22.
  • Etablerat samarbete och dialog med kommunerna, med bra vårdflöden. God kapacitet inom Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

Stort behov av blodgivare

I december kommer färre blodgivare för att ge blod, men behovet av blod kan vara lika stort som under andra tider på året. Just nu behövs påfyllning av alla blodgrupper. Blod är en färskvara som bara kan lagras i sex veckor och det går åt omkring 100 liter blod per dygn till patienter i Region Stockholm. Både nya blodgivare och de som redan ger blod behövs! På geblod.nu finns vidare information. 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter