Försenad start för utbyggnad av Tvärbanan Ursviks torg – Helenelund

Tvärbanan byggs ut från Bromma flygplats till Helenelund. Arbetet är indelat i två sträckor; den första från Bromma flygplats fram till Ursviks torg och den andra från Ursviks torg genom Kista till Helenelund. 

Utbyggnaden från Ursviks torg till Helenelund skulle ha utförts av samma entreprenör som på den första sträckan men har nu avbeställts. För att kunna bygga färdigt Tvärbanan till Helenelund behöver därför en ny upphandling genomföras.

Tilläggsavtal fick inte önskad effekt

Våren 2022 aviserade entreprenören att de hade problem med projektekonomin med anledning av onormala prisökningar som en följd av pandemin och kriget i Ukraina. Under hösten hotade flera av entreprenörens underentreprenörer med att ställa in sina arbeten på grund av utebliven betalning - och en del arbeten ställdes även in. Efter en dialog mellan SL och entreprenören kom parterna överens om en gemensam väg framåt.

I januari 2023 tecknades ett tilläggsavtal mellan SL och entreprenören med målsättningen att utbyggnaden skulle kunna bli klar i tid och till en lägre kostnad än om SL hade hävt kontraktet och gjort en ny upphandling. I tilläggsavtalet står det att SL har rätt att avbeställa arbeten. I december 2023 avbeställde SL alla arbeten för sträckan Ursviks torg – Helenelund.

Ny tidplan

Ny tidplan för sträckan från Ursviks torg till Helenelund kommer att tas fram när nya entreprenörer finns på plats.

Fler nyheter