8-punktsprogrammet har ökat bemanningen i förlossningsvården

Det regionala programmet för bättre arbetsmiljö i förlossningsvården, 8-punktsprogrammet, har nu utvärderats. Sedan programmet startades har antalet barnmorskor ökat i Stockholms län med cirka 10 procent, samtidigt som antalet födslar har minskat.

Ytterligare en förlossningsklinik (BB S:t Göran) finns på plats sedan april 2023, och nu kan födande i Stockholms län önska plats digitalt på någon av de totalt sju klinikerna. Flera digitala verktyg har hjälpt till att skaffa ett bättre planeringsunderlag för bemanningen på kort sikt. De födande kan numera redan i mitten av graviditeten önska den förlossningsklinik de hoppas få föda på. Allt detta har hjälpt till att förbättra bemanning och arbetsmiljö. Arbetet fortsätter nu under 2024, på alla kliniker.

–  Nu driver klinikerna vidare sina förändringsarbeten, tillsammans med medarbetarna. I år kommer eftervården att stå mer i fokus. Klinikerna arbetar också med att se över sommarplaneringen, något som de börjat med redan nu i januari, säger Lisa Ryding, koordinator för den gemensamma kapacitetsplaneringen och tidigare programledare för 8-punktprogrammet i Region Stockholm.

De åtta åtgärdspunkter som ursprungligen sattes upp i förändringsprogrammet har genomförts och arbetet fortsätter nu i verksamheterna. Arbetssätt och bemanning har varit programmets fokus.  

Målet med ett ökat antal anställda barnmorskor i förhållande till antalet förlossningar är uppfyllt, enligt slutrapporten. När programmet startade 2022 arbetade 663 barnmorskor inom regionens egna kliniker. Den nystartade kliniken BB S:t Göran har rekryterat medarbetare inför sin start och regionens kliniker har sett ett gott inflöde av sökande till lediga tjänster. Totalt har antalet anställda barnmorskor inom förlossningsvården i Stockholms län ökat med ca 10 procent (65 stycken). Under samma period har antalet förlossningar sjunkit med 13 procent.

Ett nytt arbetssätt har identifierats och införts, där barnmorskan vanligtvis ansvarar för en födande i taget när förlossningen är i aktiv fas. När klinikerna har många födslar samtidigt kan andra arbetssätt komma att användas men i normalfallet ansvarar barnmorskan för en födande åt gången, och arbetar som vanligt med förlossningsteamets hela kompetens.

Under år 2023 skedde 25 767 förlossningar på någon av de sju klinikerna i Region Stockholm.

Arbetsmiljön inom förlossningsvården i Stockholms län ska fortsätta att utvecklas under detta år. Den gemensamma satsningen drivs vidare och klinikerna har uppdraget att utveckla vården utifrån sina lokala förutsättningar. Den gemensamma koordinationen av vårdplatser utifrån aktuell prognos fortsätter också.

Här kan du läsa mer i slutrapporten.

Fler nyheter