Budget 2024: Priset på SL-kortet och Waxholmskortet höjs

Åtgärder som ökar intäkterna krävs för att Region Stockholm fortsatt ska kunna hantera den allvarliga ekonomiska situationen. Därför höjs priset på SL-kortet och Waxholmskortet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november. 

För 30-dagarsbiljetten blir höjningen 50 kronor 2024 och ytterligare 40 kronor 2025. Enkelbiljetten kommer att kosta tre kronor mer. För att säkerställa att kollektivtrafiken fortsätter att vara tillgänglig för pensionärer, studenter och unga så blir det ingen höjning för dessa grupper; det rabatterade biljettpriset behålls på 2023 års nivå.

För att underlätta för barnfamiljer kommer barn som ej är fyllda 12 år att resa gratis med vuxen alla dagar i veckan. Sommarlovskortet, som innebär att barn och ungdomar mellan 12 och 18 år åker gratis i kollektivtrafiken, permanentades i budget 2023. Nästa steg är att under 2024 utöka så att kortet blir giltigt på alla skollov.

Som en del i att täcka ökade kostnader kommer Waxholmsbolagets 30-dagars biljett att höjas med 50 kronor 2024. Waxholmsbolagets rabatterade priser kommer att frysas och därmed vara kvar på dagens nivå. Ö-kortet höjs med 30 kronor 2024.

För att knyta samman Stockholm än mer ska pendelbåtstrafiken fortsatt byggas ut. I budget 2023 beslutades att linje 83 till Vaxholm och linje 84 till Värmdö permanentas. Målsättningen är att starta pendelbåtlinjerna Sundbyberg - Gamla stan, Norra Ulvsunda - Hägersten och Ropsten - Täby under 2026 eller 2027.

Fler nyheter