Budget 2024: Nytt projekt - vården ska bli mer delaktig i revisioner

Primärvårdsnämnden får i uppdrag att tillsammans med relevanta professionsföreningar finansiera och organisera en pilotverksamhet med så kallad Hippokratesrevision inom ett antal vårdcentraler. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Hippokratesrevisionerna är en särskild metod för hur läkare och andra vårdprofessioner kan granska kliniker och vårdcentraler. Syftet är dels att belysa enhetens styrkor och svagheter med utgångspunkt i medicinsk kvalitet, vetenskap och etik, dels att stimulera utveckling och kvalitetsförbättringar. Metoden lämpar sig särskilt väl för att granska kvalitet utifrån komplexa patientfall och ska bidra till lärande, intern kvalitetssäkring och utveckling för en ökad patientsäkerhet.

Pilotprojektet kommer att utvärderas och ligga till grund för hur uppföljning, effektiviseringar och kvalitetsgranskning inom primärvården kan struktureras och utvecklas framåt.

Fler nyheter