Budget 2024: Ny samverkan för att förebygga gängkriminalitet

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att tillsammans med Stockholms stad utveckla en effektiv samverkan med målet att få fler att lämna gängkriminalitet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Arbetssättet kallas Trefas och startade som ett pilotprojekt 2019 med anledning av det ökade antalet dödsskjutningar i Järvaområdet. Genom ett nära samarbete mellan polisen, Kriminalvården, socialtjänsten, och nu Region Stockholm, kan barn och unga vuxna som är på väg in gängkriminalitet tidigare fångas upp.

Region Stockholm ska bidra till att tidigt tillhandahålla stöd till unga i riskzon samt psykiatriskt stöd och behandling för avhoppare.

Fler nyheter

  • Ungdomar i centrala Stockholm med solnedgång i bakgrunden

    Nu kan unga som är födda 2005 – 2007 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

  • Tre ambulanser står vid strandkant

    På fredagen 1 mars övergick formellt ambulansvårdgivaren Falck Ambulans AB:s affärsområden till regionägda Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Det är första steget mot att hela den vägburna ambulanssjukvården ska drivas i regionägd regi.

  • Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är fortfarande aktiverad i stabsläge med anledning av den cyberattack som riktats mot Sophiahemmet.