Budget 2024: Ny samverkan för att förebygga gängkriminalitet

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att tillsammans med Stockholms stad utveckla en effektiv samverkan med målet att få fler att lämna gängkriminalitet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Arbetssättet kallas Trefas och startade som ett pilotprojekt 2019 med anledning av det ökade antalet dödsskjutningar i Järvaområdet. Genom ett nära samarbete mellan polisen, Kriminalvården, socialtjänsten, och nu Region Stockholm, kan barn och unga vuxna som är på väg in gängkriminalitet tidigare fångas upp.

Region Stockholm ska bidra till att tidigt tillhandahålla stöd till unga i riskzon samt psykiatriskt stöd och behandling för avhoppare.

Fler nyheter