Budget 2024: Ny plan för vård av äldre

Under 2023 påbörjades arbetet med att ta fram en ny plan för vården av äldre och det arbetet fortsätter under 2024. Här ska bland annat föreslås hur vårdvalet för geriatrik ska ersättas. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Samverkan mellan olika nivåer som rör äldres vård, framför allt avancerad sjukvård i hemmet, akutsjukvård och primärvård är avgörande. Därför behöver den geografiska styrningen av de geriatriska vårdplatserna stärkas. Idéburna aktörer ska värnas med hjälp av lagstiftningen om idéburen välfärd.

Ett mer samlat grepp ska också tas för den vård som utförs i hemmet och utredningsarbetet fortsätter under 2024. Idag utför flera vårdgivare olika uppdrag och samordningen behöver utvecklas, särskilt utifrån geografiska områdesansvar.

Fler nyheter