Budget 2024: Kulturlivet ska bli mer jämlikt

Jämlik tillgång till kultur är en central fråga för Region Stockholm. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Kulturlivet i länet ska vara tillgängligt och mångsidigt. Kulturen prövas liksom samhället i stort av det allvarliga ekonomiska läget och det är därför viktigt att Region Stockholms stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och idrott består. Region Stockholm ska göra det möjligt för fler att delta i kulturaktiviteter och öka intresset för kultur bland barn och unga. Därför får kulturnämnden i uppdrag att instifta ett kulturpris som riktar sig till personer mellan 15 och 25 år.

Kulturnämnden ska också genom Regionbibliotek Stockholm fortsätta att arbeta främjande med att stärka skrivförmågan hos barn i skolåldern. Detta var ett arbete som började under 2023. Arbetet ska ske i samverkan med folkbiblioteken.

Kulturnämndens stöd till folkbildning omfattar bidrag till 29 rörelsedrivna folkhögskolor och tio studieförbund på distriktsnivå i länet.

Vidare ska kulturnämnden fortsätta att undersöka förutsättningarna för att upplåta platser i kollektivtrafiken för fri kulturutövning.

Till sidan om verksamhetsområdet Kultur.

Fler nyheter

  • Ungdomar i centrala Stockholm med solnedgång i bakgrunden

    Nu kan unga som är födda 2005 – 2007 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

  • Tre ambulanser står vid strandkant

    På fredagen 1 mars övergick formellt ambulansvårdgivaren Falck Ambulans AB:s affärsområden till regionägda Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Det är första steget mot att hela den vägburna ambulanssjukvården ska drivas i regionägd regi.

  • Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är fortfarande aktiverad i stabsläge med anledning av den cyberattack som riktats mot Sophiahemmet.