Budget 2024: Krafttag mot välfärdsbrottslighet och oseriösa aktörer

Nya metoder och arbetssätt ska tas fram för att bättre motverka oegentligheter, bland annat när det gäller bokföring. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården ska skärpas. Det handlar om kostnadskontroll men framför allt om patientsäkerhet och en trygg arbetsmiljö. Nya skärpta avtalsmallar ska implementeras i högre grad och förutsättningarna för att öka insynen hos vårdaktörer ska utredas. 

Kraven för att bedriva vård ska höjas och skarpare ägarprövningar ska göras vid nyetablering och ägarförändringar. Samma krav ska ställas på alla offentligt finansierade vårdgivare.

Fler nyheter