Budget 2024: Krafttag mot välfärdsbrottslighet och oseriösa aktörer

Nya metoder och arbetssätt ska tas fram för att bättre motverka oegentligheter, bland annat när det gäller bokföring. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården ska skärpas. Det handlar om kostnadskontroll men framför allt om patientsäkerhet och en trygg arbetsmiljö. Nya skärpta avtalsmallar ska implementeras i högre grad och förutsättningarna för att öka insynen hos vårdaktörer ska utredas. 

Kraven för att bedriva vård ska höjas och skarpare ägarprövningar ska göras vid nyetablering och ägarförändringar. Samma krav ska ställas på alla offentligt finansierade vårdgivare.

Fler nyheter

  • Ungdomar i centrala Stockholm med solnedgång i bakgrunden

    Nu kan unga som är födda 2005 – 2007 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

  • Tre ambulanser står vid strandkant

    På fredagen 1 mars övergick formellt ambulansvårdgivaren Falck Ambulans AB:s affärsområden till regionägda Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Det är första steget mot att hela den vägburna ambulanssjukvården ska drivas i regionägd regi.

  • Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är fortfarande aktiverad i stabsläge med anledning av den cyberattack som riktats mot Sophiahemmet.