Budget 2024: En bättre fungerande kollektivtrafik för pendlare

75 miljoner kronor avsätts permanent från 2024 för att finansiera insatser för en tryggare, säkrare och bättre fungerande pendeltågstrafik. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Pendeltågstrafiken har under delar av 2023 haft en mycket svår situation och krafttag behövs för att skapa en pålitlig trafik som kan återfå tilliten hos resenärerna. Ett permanent tillskott om 75 miljoner kronor avsätts från och med 2024 för att finansiera insatser för en tryggare, säkrare och bättre fungerande pendeltågstrafik. Det kan exempelvis handla om personal som rör sig ombord på tåg och bidrar till en ökad trygghet. Trafiknämnden ska utreda förutsättningar för nattpendeltågstrafik i hela länet och över länsgränsen.

Den historiska utbyggnaden av tunnelbanan fortsätter. Den utgör kärnan i Stockholmregionens kollektivtrafik och byggs ut mot Barkarby, Nacka och Arenastaden samt mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Utbyggnaden är oerhört viktig för att knyta samman Stockholmsregionen och för att se till att det finns bra kommunikationer där bostäder finns och där det byggs nytt.

Fler nyheter