Budget 2024: Barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas

Under 2024 förstärks barn- och ungdomspsykiatrin med ytterligare 40 miljoner kronor. Det ska påskynda arbetet med att minska köerna och stärka vårdkedjan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, första linjens psykiatri, skola, elevhälsa och habilitering ska fortsätta stärkas utifrån nya nationella riktlinjer och en planerad utvärdering av första linjens psykiatri för barn och unga, det vill säga det uppdrag för att behandla barn och ungas psykiska ohälsa som ligger hos vårdcentralen.

Under 2024 ska arbetet med Ungdomens hus i lokaler på Gamla Karolinska påbörjas. Detta för att möta samordningsbehoven för den psykiatriska heldygnsvård som drivs i regionägd regi av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Investeringen beräknas uppgå till 150 miljoner kronor. I dagsläget finns 85 vårdplatser för patientgruppen. I de nya lokalerna planeras för 100 platser som kan byggas ut till omkring 130 platser.

Fler nyheter