Befolkningen i Stockholms län ökar men i lägre takt än tidigare

Befolkningen i Stockholms län ökade med 3 881 personer under årets tredje kvartal. Det är 1 530 färre än motsvarande period 2022.

Totalt har befolkningen i Stockholms län ökat med 14 775 personer under årets tre första kvartal. Det är 4 484 färre än under samma period 2022 och den lägsta folkökningen sedan pandemiåret 2020.

Jämfört med 2022 är det främst utvandringen som varit högre och invandringen som varit lägre. Den höga utvandringen beror främst på att Skatteverket genom nya rutiner hittat cirka 3 000 folkbokförda personer i Stockholms län som inte längre bor i Sverige. Dessa har tagits bort ur folkbokföringsregistret och lagts till årets utvandring. Enligt Skatteverket är det främst studenter eller personer som arbetat en kortare tid i Sverige och som inte känt till att de ska göra en anmälan till folkbokföringen när de lämnar landet.

Stockholms läns befolkning ökar mest i landet, räknat i antal personer. Endast Uppsala län hade en högre procentuell ökning.

Region Stockholm publicerar kvartalsvis befolkningsstatistik för Stockholmsregionen. Rapporterna publiceras i maj, augusti, november och februari.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter