Arlandas tillgänglighet minskar - svårare att nå Sverige med flyg

Stockholmsregionens/Arlandas tillgänglighet minskade med 25 procent mellan 2018 och 2023. Flygandet och tillgängligheten till europeiska städer har trots en snabb återhämtning efter pandemin minskat generellt. 

Men antalet flygförbindelser till och från Arlanda har minskat mer än jämförda regioner i Europa. Det visar en ny studie som Region Stockholm låtit göra tillsammans med Swedavia och Visit Sweden.

I analysen jämförs Stockholmsregionen med Helsingfors, Oslo, Hamburg, Milano, Berlin, Wien, Köpenhamn, Dublin, Barcelona, München, Amsterdam, Paris och London.  Av de jämförda regionerna är det endast Oslo, Hamburg och Helsingfors som har en lägre tillgänglighet än Stockholm.

Stockholmsregionen hade redan före pandemin lägre tillgänglighet än flera av de övriga regionerna och skillnaderna har nu alltså ökat än mer.

Arlandas tillgänglighet minskade till alla regioner, både inrikes och utrikes. Utrikes minskade  tillgängligheten mest till Asien och Europa. Den minskade tillgängligheten till Asien var huvudsakligen driven av minskad indirekt tillgänglighet. Fler och förbättrade förbindelser till några internationella flygplatser skulle kunna förbättra Arlandas tillgänglighet.

- Flera av Sveriges och Stockholmsregionens största handelspartners finns i Finland, Tyskland och Kina. För att vi ska kunna fortsätta vara intressanta som handelspartner, kunna konkurrera globalt och attrahera såväl investeringar som besökare är det viktigt att det finns snabba direktförbindelser till Stockholm, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

-  Att Arlanda halkar efter på detta vis gör det svårare för Sverige att konkurrera om de internationella turisterna och om turisternas viktiga intäkter till näringslivet som skapar jobb i hela Sverige. Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, USA Kina och Indien är näst efter de nordiska grannländerna viktiga marknader för turism till Sverige. När den globala trenden går mot färre resdagar blir smidiga direktförbindelser allt viktigare för konkurrensen, säger Susanne Andersson, vd, Visit Sweden  

Den största absoluta minskningen i Stockholm/Arlandas direkta tillgänglighet avser inrikesflyget som  minskade med 32 procent.  

- Arlandas tillgänglighet påverkar mer än Stockholmsregionens utveckling. Arlanda är av nationell betydelse och flygplatsen är den viktigaste noden för övriga Sverige. Samtidigt som vi behöver förbättra anslutningarna till flygplatser i Europa och stora globala nav så måste vi stärka inrikesflyget för att säkra att hela Sverige är tillgängligt, säger Jonas Abrahamsson, VD Swedavia.

Region Stockholm kommer tillsammans med näringslivet, regionala och nationella aktörer samt myndigheter agera för att driva denna fråga som är avgörande för Stockholmsregionens och hela Sveriges konkurrenskraft.

Fakta och bakgrund

Tillgänglighetsstudien har på uppdrag av Region Stockholm, Visit Sweden och Swedavia genomförts av konsultföretaget Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research. Mätningen genomfördes under en vecka i september 2023.

Rapporten är en uppföljning av rapporten Stockholmsregionens internationella tillgänglighet, publicerad 2012 och efterföljande uppdatering 2019. De tre rapporterna är jämförbara då beräkningarna är gjorda enligt samma metod och typ av data.

Region Stockholm är regionalt utvecklingsansvarig. Vi ansvarar för strategiska frågor inom regional utveckling. Vi identifierar regionens styrkor och utmaningar och samlar aktörer för att tillsammans arbeta för en bättre Stockholmsregion.

Vad menas med tillgänglighet?

En regions/flygplats tillgänglighet beräknas med hjälp av modeller med data från linjetabeller världen över.

Direkt tillgänglighet

Skapas då passagerare kan flyga direkt till en destination från t ex Arlanda. Den direkta tillgängligheten stiger då antalet avgångar per vecka stiger.

Indirekt tillgänglighet

Skapas då passagerare kan flyga till en destination via en mellanlandning på en annan flygplats, till exempel från Stockholm Arlanda Airport via Frankfurt till Peking. Den indirekta tillgängligheten stiger då antalet avgångar per vecka stiger på flygplatser med anländande flyg från Stockholmsregionen eller då en ny rutt etableras till en annan hubb. Den indirekta tillgängligheten levereras av andra hubbar, men den påverkas även av hur avgångar från Stockholmsregionen optimeras i förhållande till avgångar i andra hubbar.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter