Stor ökning av andelen äldre visar ny befolkningsprognos

Befolkningen i Stockholms län beräknas öka med omkring 188 000 personer eller cirka 8 procent fram till 2032. Andelen personer i befolkningen som är 80 år och äldre väntas öka med drygt 50 procent. Det visar Region Stockholms nya befolkningsprognos.

Befolkningen i Stockholms län beräknas öka från 2 440 027 år 2022 till cirka 2 628 000 år 2032. Främst är det barnafödande och invandring som driver folkökningen. Indirekt drivs folkökningen av att unga vuxna i barnaför ålder flyttar till länet från andra delar av landet. Störst procentuell förändring sker bland personer som är 80 år eller äldre. Den äldre befolkningen beräknas öka med 51 procent fram till slutet av 2032.

Jämfört med fjolårets prognos kan konstateras en något svagare folkökning. Det beror på ett lägre barnafödande och större inrikes utflyttning. Jämfört med 2022 beräknas barnafödandet minska med 2,3 procent under år 2023. Det är det lägsta barnafödandet i länet på 20 år. Redan under första kvartalet 2024 väntas dock en uppgång med 1,9 procent.

Stockholms stad ökar mest

Räknat i antal så ökar folkmängden i Stockholms stad mest, följt av Nacka, Huddinge, Järfälla och Haninge. Den procentuella ökningen väntas bli störst i Nykvarn, Upplands-Bro, Österåker, Värmdö och Vallentuna.

- Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag för alla offentliga och privata aktörers planering i hela Stockholmsregionen. I Region Stockholm använder vi dem för att planera för såväl sjukvård som kollektivtrafik. Region Stockholm utvecklar också metoderna kontinuerligt för att de ska blir alltmer träffsäkra, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Mer träffsäker metod

I årets prognos har Region Stockholm förbättrat träffsäkerheten i prognoserna över barnafödandet de två första prognosåren. Detta genom att analysera förändringen av inskrivningar vid länets barnmorskemottagningar.

- På så vis får vi ett förhandsbesked om hur barnafödandet förändras. Inskrivningarna sker normalt i femte graviditetsveckan. Inskrivningar i april ger alltså en uppfattning om födda i december, säger Christian Skarman, demograf, Region Stockholm.

Resultaten från Region Stockholms flyttstudie, 2022, är också ett viktigt underlag för befolkningsprognosen. Sedan 2018 är det fler som flyttar härifrån till andra delar av Sverige än som flyttar hit. Till viss del var denna utveckling väntad. Det har sedan länge varit vanligare att barnfamiljer flyttat ut från än in till länet. Därför har det varit väntat att utflyttningen skulle öka i takt med att den stora gruppen 90-talister kom upp i familjebildande ålder. Men utflyttningen ökade mer än tidigare befolkningsprognoser förutsett.

Fler nyheter