Katarina Back ny chefsjurist i Region Stockholm

Regiondirektören har beslutat att utse Katarina Back till ny chefsjurist i Region Stockholm. Katarina Back kommer närmast från rollen som högsta tjänstemannachef inom Utbildningsdepartementet där hon ansvarar för departementets juridiska frågor och råd till statsråden.

– Katarina Back är varmt välkommen som ny chefsjurist i Region Stockholm. Katarina har en gedigen juridisk erfarenhet och rätt kompetens för att säkerställa att ärenden som berör våra olika verksamheter i Region Stockholm är av högsta juridiska kvalitet. Katarina har även de egenskaper som krävs för att tillsammans med regionens kompetenta medarbetare fortsätta utveckla Region Stockholms processer inom juridiska frågor, säger Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm.

Katarina Back har arbetat som chef och ledare i Regeringskansliet under lång tid. Hon kommer närmast från Utbildningsdepartementet där hon arbetar som högsta tjänstemannachef, men har dessförinnan även arbetat på Finansdepartementet och Utrikesdepartementet.

På Utbildningsdepartementet har hon ansvar för bland annat arbetet med juridiska frågor, den statliga budgetprocessen, myndighetsstyrning och krisberedskap samt departementets verksamhets- och organisationsutveckling. På Finansdepartementet ansvarade hon som chef bland annat för lagstiftning och EU-förhandlingar på värdepappersmarknads- och fondområdet. Katarina har också arbetat som domare.

– Jag är väldigt stolt över att ha fått förtroendet att ansvara för att Region Stockholm har det juridiska stöd som behövs. Och jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna och övriga jurister fortsätta säkerställa att vår juridiska kompetens bidrar på ett effektivt sätt i utvecklingen av Region Stockholms verksamheter, säger Katarina Back.

Förutom ny chefsjurist blir Katarina Back tillika avdelningschef för den juridiska avdelningen. Katarina Back tillträder uppdraget som chefsjurist i Region Stockholm den 1 januari 2024.

Fler nyheter